Praha se přihlásila k mezinárodní platformě, která se zabývá ukončováním bezdomovectví

30. 08. 2021
Praha se přihlásila k mezinárodní platformě, která se zabývá ukončováním bezdomovectví

Radní hlavního města v pondělí 30. srpna schválili začlenění Prahy do evropských struktur řešení bezdomovectví a bytové nouze. Konkrétně se město přihlásilo k Lisabonské deklaraci o Evropské platformě pro boj proti bezdomovectví, kterou podepsaly všechny členské státy EU. Zároveň radní schválili žádost o členství v Evropské federaci organizací pracujících s lidmi bez domova (FEANTSA). Materiál bude projednán na zářijovém zasedání zastupitelstva.

Praha se snaží ukončovat bytovou nouzi především se zaměřením na nízkopříjmové rodiny nebo seniory, a to prostřednictvím pronajímání městských bytů. V programovém prohlášení si pražská rada vytyčila cíl, aby žádné dítě ani senior nežili na ubytovně, a deklarovala připravenost řešit příčiny a důsledky bezdomovectví, inspirovat se úspěšnými tuzemskými i zahraničními projekty a začít s efektivním procesem ukončování bezdomovectví.

Letos v dubnu schválená Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze počítá do roku 2030 s výrazným snížením počtu osob bez domova (max. 2 500 osob bez přístřeší), 50% snížením počtu domácností v bytové nouzi a také s eliminací pobytu dětí a seniorů na ubytovnách nebo dlouhodobého pobytu dětí v azylových domech.

„Pro naplnění ambiciózních cílů Prahy v oblasti řešení bytové nouze je třeba nejen koordinace a spolupráce na místní úrovni, ale také spolupráce s vládou ČR a evropskými strukturami. V této problematice je klíčové vzájemné předávání know how napříč evropskými zeměmi. Proto vítám připojení Prahy k nově vzniklé Evropské platformě pro boj proti bezdomovectví a také přihlášku ke členství v organizaci FEANTSA,“ uvedl pražský radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Jak Evropská platforma pro boj proti bezdomovectví, tak organizace FEANTSA mají za cíl společným úsilím do roku 2030 vymýtit bezdomovectví ve všech členských státech EU. FEANTSA představuje střešní organizaci nad neziskovými subjekty, které jsou v ní zapojeny nebo přispívají k boji s bezdomovectvím v Evropě. Jedním z úkolů organizace je bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení lidí ohrožených bezdomovectvím nebo již v něm žijících, případně zmírnit její dopady pomocí spolupráce mezi všemi relevantními aktéry bojujícími s bezdomovectvím v Evropě.

FEANTSA má v současné době více než 100 členských organizací fungujících téměř ve všech státech Evropské unie. Většina jejích členů jsou národní nebo regionální střešní organizace poskytovatelů služeb, které zajišťují lidem bez domova široké spektrum služeb včetně bydlení, péče o zdraví, zaměstnání a sociální podpory. Nyní je umožněn i vstup obcím. Vstupem do této organizace se Praha zařadí po bok dalších evropských měst, která jsou taktéž přidruženými členy, jako je například Madrid, Lyon, Gent či Lovaň. Členství umožňuje plnohodnotně se účastnit pracovního programu organizace a podílet se jejich aktivitách.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články