Rozdělování městských bytů v Praze jde “brněnskou cestou”, bude neprůhledné a neověřitelné

11. 09. 2023
Rozdělování městských bytů v Praze jde “brněnskou cestou”, bude neprůhledné a neověřitelné

Praha, 11. září 2023 – Rada hlavního města v pondělí na svém jednání odhlasovala novou podobu pravidel pro přidělování městských bytů. Tisk byl odhlasován těsnou většinou 7 hlasů. Pirátští radní pro ně ruku nezvedli, protože de facto zavádí netransparentní “brněnský model” přidělování městských bytů u bytů pro seniory a bytů pro mladé rodiny. V průběhu jednání o podobě dokumentu pirátský klub jasně deklaroval, že nepodpoří žádnou podobu pravidel, ve kterých nebude průhledný a ověřitelný systém založený na bodovém systému.

„Považujeme za úspěch, že se podařilo původní naprosto neakceptovatelný návrh změnit, byť stále vidíme velký prostor pro zlepšení. Nerozumíme, proč nebylo možné zapracovat všechny připomínky, které jsme v uplynulých měsících vznesli gesční náměstkyni. Myslím, že jsme byli velmi blízko kompromisu přijatelnému pro všechny koaliční strany. Bohužel Praha teď půjde cestou města Brna, kde se byty přidělují bez bodového systému a výběr budoucích nájemníků z řad žadatelů není transparentní,” říká předsedkyně výboru pro bydlení Magdalena Valdmanová.

„Ráda bych poděkovala všem odborníkům ze sociální oblasti a jiných pomáhajících profesí, kteří několik měsíců usilovně připomínkují všechny verze pravidel, které od června spatřily světlo světa. Je to neoddiskutovatelně také jejich zásluha, že alespoň část nejzranitelnějších žadatelů bude mít možnost o městský byt zažádat,” informovala Valdmanová.

Podoba pravidel pro přidělování bytů vzniklá v minulém volebním období z pera týmu radního Adama Zábranského je domácí i zahraniční odbornou veřejností považována za tzv. best practice, kterou se od Prahy jezdí učit jiná města, aby mohla realizovat sociální bytovou politiku pro 21. století.

Pilířem systému Adama Zábranského byla podpora samoživitelů a samoživitelek a snaha, aby žádné dítě nemuselo vyrůstat v ubytovně. Za dobu platnosti původních pravidel tak získalo byt 146 domácností samoživitelek a samoživitelů. Jednalo se o 62 % z rodin s dětmi, kterým byl pronajat sociální byt, a 31 % ze všech domácností v sociálním bydlení.

Zároveň byla v posledních dnech vyvrácena hlavní kritika, která směřovala k údajnému dramatickému nárůstu počtu stížností na sociálně slabší nájemníky. Z analýzy Platformy pro sociální bydlení vyplývá, že opakované stížnosti se týkaly zhruba jen 12 procent zabydlených domácností, což je u programů typu Housing First považováno za velmi dobrý výsledek a vypovídá to o fungujícím a dobře nastaveném systému. Do počtu stížností prezentovaných kritiky současného systému byly z nepochopitelných důvodu započítány také stížnosti, které byly vyhodnoceny jako nedůvodné či lživé.

„Diskuzi o pravidlech pro přidělování bytů rozhodně nepovažujeme za ukončenou a budeme usilovat o to, aby se dopracovaly příslušné metodiky a upravily věci, které v praxi budou dle názoru odborníků jen obtížně fungovat. Prohlasování takto důležitého materiálu většinou dvou hlasů považujeme za velmi nedobrý signál, jak občanům Prahy, tak neziskovému sektoru,“ říká k tomu Magdalena Valdmanová.

Mezi nezapracované podmínky Pirátů patří například požadavek na zachování bodového systému u bytů pro seniory a jeho zavedení u nově zaváděných bytů pro mladé rodiny. Vzhledem k tomu, že žadatelů v těchto kategorií bude bezpochyby výrazně více než bude počet vyčleněných bytů, Piráti požadují, aby z jejich řad byli budoucí nájemníci vybíráni dle objektivních kritérií. Dalším požadavkem Pirátů bylo důslednější zohlednění připomínek odborného sektoru včetně MPSV, které byly zapracovány jen z části. Pravidla, která byla v pondělí 11. září 2023 schválena radou, přinášejí zhoršení efektivity systému sociálního bydlení oproti těm předchozím.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články