Hlavní město valorizuje nájmy v nebytových prostorách o míru inflace za rok 2023

12. 02. 2024
Hlavní město valorizuje nájmy v nebytových prostorách o míru inflace za rok 2023

Pražští radní na pondělním jednání schválili valorizaci nájemného a pachtovného nebytových prostor, budov a pozemků v majetku Prahy pro letošní rok. Nájemné se tím valorizuje o 10,7 procenta, což odpovídá míře inflace za loňský rok vyhlášené Českým statistickým úřadem.

„Pravidelná valorizace nájemného je důležitá mimo jiné proto, že jde o jediný způsob, jak lze navyšovat nájemné u historických smluv uzavřených na desítky let. Dává smysl i kvůli velkému množství smluv uzavřených na dobu neurčitou. S rostoucí inflací se zvyšují i náklady města na udržování nemovitostí v dobrém stavu,“ vysvětluje Adam Zábranský, radní pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti.

Vloni se nájmy valorizovaly o 7,55 procenta, tedy pouze o polovinu roční míry inflace. Cílem bylo předejít potenciálně likvidačnímu skokovému navýšení po třech krizových letech pandemie covid-19. Usnesení se týká všech případů smluvních vztahů, které obsahují ujednání o valorizaci nájemného či pachtovného.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články