Praha prodá teplárenský majetek v bytovém domě na Proseku společenství vlastníků, aby mohlo instalovat úspornější technologie

24. 07. 2023
Praha prodá teplárenský majetek v bytovém domě na Proseku společenství vlastníků, aby mohlo instalovat úspornější technologie

Rada hl. m. Prahy dnes schválila úplatný převod teplárenského majetku, konkrétně technologií předávacích stanic, které jsou umístěny v objektech v Mimoňské ulici v Praze 9. Stane se tak na základě žádosti Společenství vlastníků pro dům Mimoňská č. p. 633–643, které plánuje instalovat vlastní modernější technologie umožňující snížení nákladů na vytápění.

Předmětem žádosti o úplatný převod jsou technologie předávací stanice, včetně vnitřních rozvodů, které tvoří ucelený technologický celek určený k výrobě a dodávce tepelné energie k vytápění a teplé užitkové vody pro dva objekty v ulici Mimoňská. Předávací stanice jsou dosud majetkem hlavního města, jejich doba pořízení se datuje do 70. let minulého století a jsou součástí systému centrálního zásobování teplem.

Společenství vlastníků pro dům Mimoňská č. p. 633–643 požádalo o převod kvůli záměru instalovat v místě nové moderní technologie, která umožní snížit náklady na vytápění bytového domu, a to přechodem na výhodnější tarif cen tepla, což současná technologie předávacích stanic ve vlastnictví hlavního města neumožňuje.

„Společenství vlastníků domu v Mimoňské ulici na Praze 9 v domě nainstaluje nové moderní technologie na vlastní náklady, což povede k celkovému snížení nákladů na vytápění. Převod majetku města jsme dnes umožnili za podmínky, že budoucí vlastník bude provozovat vlastní stanice tepla jako součást systému centrálního zásobování teplem po dobu dalších minimálně 30 let. Bylo by skvělé, kdyby se tímto nápadem inspirovala i další společenství vlastníků v Praze, která se nacházejí v podobné situaci. Rádi podobným převodům teplárenského majetku půjdeme naproti,“ uvádí radní pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti Adam Zábranský.

Žadatel je současně i koncový uživatel, který z předávacích stanic odebírá teplo a teplou užitkovou vodu. Předávací stanice navíc nedodávají jinému bytovému domu teplo a teplou užitkovou vodu.

Cena za teplárenský majetek byla stanovena znaleckým posudkem z ledna letošního roku na 677 600 Kč včetně DPH. Pražští radní prodej odsouhlasili za podmínky, že budoucí vlastník bude provozovat vlastní stanice tepla jako součást systému centrálního zásobování teplem po dobu dalších minimálně 30 let.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha umožní zlevnění bytů. Novela stavebních předpisů se věnuje požadavkům na parkování v novostavbách i v rekonstrukcích
18.10.2022

Praha umožní zlevnění bytů. Novela stavebních předpisů se věnuje požadavkům na parkování v novostavbách i v rekonstrukcích

Rada hlavního města Prahy projednala návrh novely Pražských stavebních předpisů, který upravuje systém parkovacích stání v nových rezidenčních i administrativních budovách či rekonstrukcích vyžadujících stavební povolení. Nově by tak v širším centru města nemuselo být...