Nový systém sníží korupční rizika ve významných městských společnostech

Nový systém sníží korupční rizika ve významných městských společnostech

Rada hlavního města svým usnesením z pondělí 23. února 2021 žádá strategické městské společnosti, aby implementovaly systém protikorupčního managementu. Konkrétně jde o Dopravní podnik hl. m. Prahy, Pražskou plynárenskou, Pražskou vodohospodářskou společnost, Pražské služby, Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, Operátora ICT a Technologie hl. m. Prahy.

„Cílem přijatého standardu je efektivní prevence, detekce a řešení úplatkářství a korupce. Za tímto účelem byly vybrány městské společnosti, které hlavní město ovládá ze sta procent a které mají obrat v řádech miliard korun. Moderní město musí fungovat transparentně, ve prospěch svých obyvatel a bez korupce. Je proto nutné v jeho firmách nastavit jasná opatření, kterými se podaří vymýtit možné systémové problémy,“ vysvětlil radní pro oblast transparentnosti Adam Zábranský.

Norma ISO 37001 (Anti-bribery management systems) popisuje, jak má vypadat systém opatření pro prevenci, detekci a řešení nekalého, neetického, podvodného či nezákonného jednání v dané organizaci. Standard z roku 2016 vychází z nejpřísnějších národních protikorupčních norem (UK Bribery Act 2010) i souvisejících mezinárodních úmluv.

Zmíněná norma se zaměřuje například na analýzu interního a externího prostředí organizace, role a odpovědnosti v rámci organizace, vytváření a posilování protikorupčního klimatu v organizaci, řízení korupčních rizik, kontrolní mechanismy, související pravidla pro zaměstnance, řízení a vedení dokumentace nebo monitoring, vyhodnocování efektivity a zlepšování protikorupčního systému řízení a další oblasti.

„Obecně je v České republice v podnikatelském prostředí vnímáno, že korupce a uplácení je rozšířený jev. Já to považuji za překážku v podnikání. Město jako vlastník významných akciových společností tomuto chce předcházet a řešit reputaci i vlastní procesy, které těmto jevům mohou předcházet v městem vlastněných společnostech. Klíčem k budování integrity organizace a úspěšné strategii řízení rizik spojených s korupcí a úplatkářstvím je kombinace firemních hodnot a protikorupčního systému řízení. Právě tento návod a procesní postup přináší mezinárodní norma ISO a její následná implementace do struktur městských společností. Přinese vyšší transparentnost i lepší vlastní funkčnost městských firem,” uvedl radní pro oblast majetku Jan Chabr.

ISO 37001 je v současné době nejnovější a nejpřísnější mezinárodně uznávaná protikorupční norma. Její implementací vlastník a management jednoznačně deklaruje veřejnosti, svým zaměstnancům, obchodním partnerům a klientům, svoji vůli neustále zvyšovat důvěryhodnou společnosti. V případě incidentu zaměstnance může norma organizaci účinně pomoci se vyvinit z trestní odpovědnosti. Dokáže také efektivně odhalit korupční jednání a doporučit vhodná disciplinární opatření, zajistí efektivní ochranu oznamovatelům nekalého jednání a kategorizuje všechny zaměstnance z hlediska rizikovosti korupčního jednání.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články