Rada hl. m. Prahy zjišťuje od městských společností, jak dodržují zákon o svobodném přístupu k informacím

03. 07. 2019
Rada hl. m. Prahy zjišťuje od městských společností, jak dodržují zákon o svobodném přístupu k informacím

Praha, 3. 7. 2019 – Pražští radní požádali všechny městské společnosti, aby doložily, jak dodržují povinnosti vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím. Cílem je, aby městské společnosti zveřejňovaly všechny důležité informace, které nespadají pod obchodní tajemství.

Vedení města se rozhodlo, že chce vědět, jak městské společnosti vypořádávají své záležitosti. To je jeden z hlavních bodů programového prohlášení, ve kterém se radní zavázali ke zvýšení transparentnosti společností vlastněných městem. „V koaličním prohlášení jsme se zavázali, že zprůhledníme městské společnosti, které hospodaří s desítkami miliard korun ročně. Základem je, aby tyto společnosti poskytovaly informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nyní bychom měli získat přehled o tom, jakým způsobem zákon dodržují. Se získanými údaji pak budeme dále pracovat,“ uvádí radní pro oblast transparentnosti a bydlení Adam Zábranský.

Městské společnosti s výlučným vlivem hl. m. Prahy jsou podle judikatury Ústavního soudu ČR veřejnou institucí a jsou tedy povinny tyto informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím poskytovat. Magistrát na základě informací poskytnutých městskými společnostmi vypracuje zprávu o dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Následovat budou případná opatření k nápravě.

„V současné době by mělo být právo občanů na informace z veřejné správy automatickou záležitostí. Právě proto Praha dělá vše pro to, aby pro občany byla otevřená nejen radnice, ale i městské společnosti. Přijde mi naprosto absurdní, že ministerstvo vnitra v uplynulých dnech předložilo vládě novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, která postrádá dlouho očekávané přesnější vymezení definice povinných subjektů a také paradoxně ještě více nabádá k utajování informací občanům pod záminkou ochrany důvěrnosti osob. Tato situace ve mně vyvolává určitou míru nejistoty a věřím, že právo občanů na informace není ze strany státu ohroženo,“ dodává radní Zábranský.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články