Piráti chtějí zvýšit transparentnost městských společností, SPOLU návrhy nepodpořilo

Piráti chtějí zvýšit transparentnost městských společností, SPOLU návrhy nepodpořilo

Piráti na pondělním jednání Rady předložili dva návrhy ke zvýšení transparentnosti městských společností. Jeden spočíval ve zprůhlednění odměňování představenstev, druhý ve zveřejňování klíčových dat o zadaných zakázkách a přijatých fakturách. Ani jeden z návrhů nepodpořili radní, kteří letos kandidovali za SPOLU (například Hana Marvanová), a tak materiály nebyly schváleny.

První z návrhů, které předložil pražský radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský, směřoval ke zvýšení transparentnosti odměňování představenstev městských společností. Smyslem návrhu bylo, aby se do stanov jednotlivých městských společností promítly zásady pro tvorbu a zveřejňování politiky odměňování podobně, jako je tomu u společností kótovaných na burze. Druhý návrh směřoval ke zveřejňování dat o zakázkách zadaných městskými společnostmi a fakturách přijatých městskými společnostmi na portálu otevřených dat.

„Zvyšování transparentnosti hospodaření městských společností by mělo být cílem všech politických stran – ostatně všechny strany se k tomu zavázaly přijetím protikorupční strategie na zasedání zastupitelstva v září. Snižuje totiž korupční rizika při nakládání s veřejnými prostředky, přičemž městské společnosti každý rok hospodaří s desítkami miliard korun. V pondělí na Radě tyto návrhy ale podpořili jen radní za Piráty a dva radní za Prahu sobě, kteří byli přítomni. Nikdo ze stávajících radních, kteří v nedávných volbách kandidovali za SPOLU, návrhy nepodpořil,“ shrnuje radní pro transparentnost Adam Zábranský.

Data o veřejných zakázkách by umožnily například analyzovat korupční rizika při zadávání zakázek bez otevřené soutěže, které městské společnosti hojně využívají. Ukázalo by se třeba to, zda městské společnosti nevyzývají k podání nabídek pořád ty stejné společnosti, které v soutěžích působí pouze jako „křoví“. Z dat o přijatých fakturách by bylo možné zjistit, kolik peněz v jednotlivých letech městské společnosti platí konkrétním dodavatelům. To třeba z registru smluv zjistit nelze.

Změna systému odměňování v městských společnostech by vedla k tomu, že členové představenstev nebudou odměňování pouze paušálně za výkon funkce, ale část odměn by byla vyplácena za plnění konkrétních, předem stanovených cílů. Ty by neměly být vázané jen na hospodářský výsledek, ale třeba i na snižování negativního dopadu na životní prostředí a další cíle v oblasti společenské zodpovědnosti. Většina městských společností nebyla vytvořena čistě za účelem zisku, ale kvůli naplňování veřejného zájmu. Navržený systém politiky odměňování byl inspirován úpravou v zákoně o podnikáni na kapitálovém trhu. Dnes jsou v této oblasti městské společnosti (s výjimkou Operátora ICT) výrazně méně transparentní než společnosti obchodované na burze.

„Přijetí návrhů, které jsme na pondělním jednání Rady chtěli prosadit, by vedlo k tomu, že se městské společnosti mírou transparentnosti přiblíží Operátorovi ICT, z něhož jsme během uplynulého volebního období udělali výkladní skříň průhledného hospodaření městských firem. Neexistuje důvod, proč by ostatní městské společnosti nemohly zveřejňovat data o zadaných zakázkách či přijatých fakturách nebo proč by nemohly mít veřejnou politiku odměňování, když to všechno u Operátora ICT bez problému funguje,“ dodává primátor Zdeněk Hřib.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články