Potvrzeno! Změna územního plánu louky Na Hupech nebude

Potvrzeno! Změna územního plánu louky Na Hupech nebude

Praha, 15. 10. 2020 – Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém jednání dne 15. října 2020 vzalo na vědomí petici proti zástavbě louky Na Hupech a konstatovalo, že všechny tři podněty na změnu územního plánu na louce Na Hupech ze zelené rekreační plochy na veřejnou vybavenost jsou zamítnuty nebo zastaveny.

Místostarostka Prahy 12 Eva Tylová, která zároveň před dvěma lety ještě jako opoziční zastupitelka Prahy 12 petici na záchranu louky iniciovala, k tomu uvádí:

„Louka se nachází na okraji přírodní památky Modřanská rokle. Ke změně územního plánu se podpisem pod peticí vyjádřilo negativně více než 3000 občanů Prahy 12 i celé Prahy, kteří oceňují význam louky i dalších přírodních ploch pro životní prostředí ve městě. Situace byla hodně komplikovaná, protože byly podány celkem tři podněty na změnu územního plánu z funkce SO3 na funkci VV. I když první podnět zastupitelé hlavního města zamítli již v květnu 2019, měli jsme obavu, aby další dva podněty situaci nezvrátily.“

Náměstek primátora Petr Hlaváček na jednání zastupitelstva potvrdil, že pořizování dalších dvou podnětů bylo zastaveno. Jeden vzal žadatel zpět, jeden byl vyhodnocen jako duplicitní a tento duplicitní podnět byl zamítnut.

„Je vidět, že petice mají svůj smysl a občané již nemusí mít obavu, že louka bude změněna na zastavitelné území, protože pořizování všech tří podnětů je zastaveno a v Metropolitním plánu je již toto území navrženo jako zelené nezastavitelné území. Je potřeba zelené plochy chránit a bránit jejich zastavění, protože tvoří zelené plíce Prahy a odolávají vytvoření tepelného ostrova,“ dodává Tomáš Murňák (Piráti), místopředseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články