Hlavní město získá nástroj pro analýzu výstavby na území městských částí

Hlavní město získá nástroj pro analýzu výstavby na území městských částí

Rada hl. m. Prahy souhlasila na pondělním jednání se změnou Statutu hlavního města Prahy, která reaguje na dlouhodobý nedostatek informací o aktuálním procesu v rámci územního a stavebního řízení. Data o těchto řízeních z jednotlivých městských částí budou nově implementována do Datové platformy hl. m. Prahy Golemio.

Hlavním cílem návrhu novely Statutu je získat aktuální přehled zejména o nově zahajované bytové výstavbě na území Prahy. Materiál bude schvalovat pražské zastupitelstvo na čtvrtečním jednání.

„Návrh umožní Praze získávat data o probíhajících stavebních řízeních, a to v anonymizované podobě s rozlišením na úrovni katastrálního území. Jde o další významný krok, který umožní identifikovat skutečnou příčinu problémů s pomalým stavebním řízením a řídit město na základě tvrdých dat, a nikoliv dojmů,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Jedná se o analýzu, která přispěje k dalšímu poznání stavu přenesené působnosti státní správy na úrovni hlavního města Prahy a městských částí,“ doplnil Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Městská datová platforma Golemio, která v rámci jednotného integračního řešení umožňuje efektivní uložení, správu, zpracování, poskytování, propojení a vizualizaci datových sad, tak bude nově nástrojem také pro integraci dat o stavebním řízení.

„Stavební odbory městských částí provádějí územní řízení, kontrolní prohlídky staveb, povolují stavební činnosti nebo vydávají stavební povolení včetně souhlasu s užíváním staveb. Cílem integrace dat do Datové platformy hlavního města Prahy je získat data o jednotlivých územních a stavebních řízeních, a tím zkrátit dobu povolovacího procesu především v oblasti bytové výstavby,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, která se zabývá oblastí IT.

Data budou poskytnuta nebo průběžně poskytována v anonymizované podobě ve stanoveném formátu. Úřadům městských částí budou bezplatně zřízeny uživatelské přístupy k Datové platformě hlavního města Prahy, které umožní zobrazovat a poskytovat i datové sady.

„Předpokládáme, že data budou získávaná u územních a stavebních řízení zahájených od roku 2021. Díky tomu získá Praha náskok dva roky oproti zbytku republiky, kde by sběr dat na základě celostátního řešení měl začít v roce 2023. Předpokládané náklady na napojení do Datové platformy činí maximálně 250 tisíc korun,“ dodal místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů Matej Šandor.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Datová platforma Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie koronaviru na realitní trh v Praze
05.05.2020

Datová platforma Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie koronaviru na realitní trh v Praze

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio, kterou provozuje městská společnost Operátor ICT, zveřejnila analýzu týkající se dopadu současné epidemie COVID-19 na realitní trh v Praze. Analýza přináší cenná data, která umožní pokračování kvalifikované a informované...

Vítáme novou datovou platformu Prahy
22.06.2018

Vítáme novou datovou platformu Prahy

Praha, 22. června 2018 - Piráti vítají vznik datové platformy Prahy Golemio (https://golemio.cz/), kterou ve středu představila městská společnost Operátor ICT. Jedná se totiž o jeden z opravdu klíčových prvků smart cities. Aby město...