Piráti ze sedmičky chtějí zmocněnce pro Bubny-Zátory, shání 200 podpisů místních

Piráti ze sedmičky chtějí zmocněnce pro Bubny-Zátory, shání 200 podpisů místních

Holešovice Výstavba celé nové čtvrti v Bubnech-Zátorách navždy změní tvář Prahy 7. Celý záměr je bohužel hned v několika ohledech problematický a obyvatelům sedmičky může negativním způsobem zasáhnout do života. Nejen jako Piráti, ale především jako obyvatelé Prahy 7 máme mnoho otázek a bohužel i obav, které s výstavbou megalomansky pojaté nové čtvrti souvisejí. O komfortnější život a zlepšení poměrů pro stávající obyvatele Holešovic a Letné zde jde až na posledním místě. Jelikož je celé téma pro běžného občana poměrně složité, rozhodli jsme se podpořit Ing. arch. Matěje Čunáta v záměru zastupovat zájmy rezidentů naší městské části. Podepište jeho zmocnění a pojďme se společně podílet na budoucnosti našeho bezprostředního okolí. Sběr podpisů probíhá do 5. dubna 2022.

„Jedním z hlavních problémů je umístění naddimenzovaného nákupního centra na ulici Argentinská. To mělo mít podle územní studie 40 000 m2 prodejních ploch, což je velikost Palladia. Dle regulativů změny územního plánu ale může mít dokonce až 80 000 m2 prodejních ploch, což je velikost největších pražských nákupních center, např. OC Nový Smíchov. Obchodní centrum ohrozí maloobchod na Praze 7 a sousední Pražskou tržnici, regulativ územního plánu zde navíc umožňuje výstavbu kapacitních garáží, takže se předpokládá, že si zákazníci přijedou nakoupit autem. Výsledkem bude zhoršení dopravní situace na Praze 7 i v okolních čtvrtích. Pokud chce město do budoucna zklidňovat magistrálu, tak by na ní nemělo umožnit budovat obří obchodní centra, která jsou magnetem pro dopravu,” upozorňuje architekt Matěj Čunát.

Zmocnění zástupce veřejnosti při projednávání změny územního plánu Bubny-Zátory

V oblasti Bubny - Zátory probíhá změna územního plánu, která má umožnit výstavbu nové čtvrti. Do změny územního plánu je možné se zapojit jako individuální osoba, nebo pomocí podpisu zmocnit tzv. zástupce veřejnosti, který obyvatele zastupuje.

Proč je výhodné mít zástupce veřejnosti?

Zástupce veřejnosti má silnější postavení než jednotlivec. Díky zmocnění je větší šance, že jsou prosazovány skutečné zájmy obyvatel. Pro zmocnění zástupce stačí 200 podpisů občanů, kteří mají trvalé bydliště v Praze.

Proti čemu máme námitky?

  1. Proti umístění obchodního domu u Argentinské
  2. Jsme proti umístění kapacitních garáží na stejném místě
  3. Proti umístění ⅔ základních škol na městských pozemcích
  4. Budeme prosazovat regulaci vybraných ploch pomocí regulačních plánů

1. Obchodní dům u Argentinské

V návrhu územního plánu je plocha SMJ-S(X5), která umožňuje výstavbu obchodního domu o celkové hrubé podlažní ploše 156 000 m2, což je plocha odpovídající sedminásobku OC Stromovka. Obchodní dům bude nad zemí rozdělený do 3 objemů, které budou propojené nad zemí můstky a pod zemí půjde o jeden celý propojený objekt. I když má mít obchodní dům mix funkcí, tedy mají zde být umístěné i byty, bude zde umístěno mezi 55 000 až 95 000 m2 obchodních ploch, což bude větší obchodní plocha než má např. OC Palladium nebo Arkády Pankrác. Obchodní centrum by ohrožovalo maloobchod a atraktivitu Pražské tržnice. Ochrana Pražské tržnice je důležitá i z pohledu ochrany městských investic, město totiž do areálu plánuje investovat 2-3 mld. Kč, tyto finance by pak mohly být ohrožené. Chceme obchody hlavně v parteru budov, které vytváří živou ulici. Velká obchodní centra jsou v konfliktu i s udržitelným rozvojem, který jako Piráti prosazujeme. A nakonec by obchodní centrum lákalo nakupující, aby přijeli autem, což by zhoršilo dopravní situaci na Praze 7.

2. Budeme žádat o převedení plochy z funkce SMJ do funkce SV - smíšené všeobecné, což umožní výstavbu obchodních ploch o maximální ploše 20 000 m2

Jsme proti umístění garáží DGP na místě obchodního domu Obchodní dům má velký potenciál indukovat dopravu, v případě umístění dalších parkovacích ploch bude lákat ještě více aut. Vltavská nemá sloužit jako přestupní bod z automobilu na vlak, pro umístění hromadných garáží zde není důvod. Chceme, aby byla možnost v Bubnech - Zátorách umístit hromadné garáže pro obyvatele Prahy 7, musí to být ale tam, kde je po stání poptávka.

3. Proti umístění škol převážně na pozemcích města

V území jsou vymezené tři místa pro umístění základních škol, dvě z nich jsou na pozemcích hlavního města. To je ale nespravedlivé, protože město má na svých pozemcích většinu vybavenosti, přitom z výstavby bude mít menšinový podíl a zisk.

4. Budeme prosazovat využívání regulačních plánu při výstavbě

Územní plán může nařídit podrobnější regulaci, aby se jasně definovaly funkce, podrobně stanovily kapacity a podobně. Návrh tento nástroj ale nevyužívá, podoba nové čtvrti bude spočívat na individuální dohodě mezi městem a investory a město bude doufat, že investoři se budou řídit stávající územní studií Bubny-Zátory, která ale nemá právní závaznost. Potřebujeme detailní a vymahatelný plán, aby vznikla kvalitní čtvrť, na kterou budeme moci být pyšní.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články