Územní rozhodnutí a informace o stavebních projektech na jednom místě a dostupné všem. IPR navrhne novou aplikaci

Územní rozhodnutí a informace o stavebních projektech na jednom místě a dostupné všem. IPR navrhne novou aplikaci

Institut plánování a rozvoje (IPR) vytvoří dle zadání Rady hl. m. webovou aplikaci, která poskytne veřejnosti základní údaje o chystaných stavebních záměrech na území Prahy. Nová webová aplikace bude jednoduše a přehledně zobrazovat plánové soukromé i veřejné stavební záměry, včetně základních údajů jako je umístění, typ či velikost stavby.

IPR Praha je od roku 2003 provozovatelem informačního systému Evidence územních rozhodnutí (IS EÚR), který obsahuje celoměstskou evidenci dokumentů týkající se územních rozhodnutí. Díky tomuto systému je zajištěna vzájemná informovanost mezi jednotlivými odbory pražského magistrátu, městskými částmi a IPR Praha. Rada hl. m. Prahy se rozhodla poskytnout informace o stavebních projektech na území Prahy široké veřejnosti, a tak zadala IPR vytvořit otevřenou aplikaci, která bude ze stávajícího informačního systému Evidence územních rozhodnutí vycházet.

„Naším cílem je zpřístupnit základní data o chystaných soukromých i veřejných stavebních záměrech na území Prahy nejen odborné veřejnosti, ale všem obyvatelům a místním aktérům, aby měl každý možnost si dohledat co se bude stavět např. v bezprostředním okolí jeho bydliště nebo práce,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje. „Přístupné by mělo být také ovládání a vizuální podoba aplikace, která bude zjednodušena tak, aby byla s ohledem na širokou veřejnost uživatelsky co nejpřívětivější,“ dodává Hlaváček.

Co bude aplikace obsahovat?

Nová webová aplikace Evidence územních rozhodnutí bude jednoduše a přehledně zobrazovat lokalizaci a základní údaje o stavebním záměru. Její součástí budou informace o stavebních projektech, např. typ a funkce staveb, lokalizace včetně mapového zákresu, ale také informace o přidružených dokumentech jako jsou rozhodnutí stavebního záměru, či právní specifikace. Vyhledávat stavební záměry bude možné dle základních kritérií v orientačním filtru či mapovém rozhraní.

„Mám velkou radost z tohoto transparentního kroku, díky kterému se o detailech stavebního řízení budou moci dozvědět nejen jeho přímí účastníci, ale úplně každý, koho daný stavební projekt bude zajímat. Aplikace by měla být hotova v červenci tohoto roku a už teď se těšíme, až výsledek představíme veřejnosti,“ komentuje nový úkol pro IPR jeho ředitel Ondřej Boháč.

Pro účely zveřejnění dat z informační systému EÚR bude vytvořena nová databáze pro datový výběr určený ke zveřejnění, aby bylo zabráněno zneužití nebo úniku neveřejných dat. Z interní databáze budou přenášeny vybrané informace o stavebních záměrech na územní hl. m. Prahy v pravidelných intervalech, aby se zajistila aktuálnost zobrazovaných dat. Součástí informací nebudou v souladu s GDPR žádné osobní údaje.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články