Zábranský: Schválili jsme úpravu nájemného pro nájemníky magistrátních bytů

11. 01. 2021
Zábranský: Schválili jsme úpravu nájemného pro nájemníky magistrátních bytů

V červnu minulého roku jsme schválili novou výši nájemného pro nově uzavírané nájemní smlouvy. Do té doby město uzavíralo nájemní smlouvy za cenu často 65-70 Kč/m2. Tyto ceny byly nastaveny zhruba v roce 2003 a od té doby se téměř nehýbaly, ač ceny na trhu se samozřejmě zásadně měnily – nikdo prostě neměl odvahu nájemné průběžně upravovat, což je ukázka čirého populismu. Nízké ceny nájemného jsou pro město dlouhodobě neudržitelné: např. požadavky na rekonstrukce bytových domů k lednu 2020 dosahovaly částky 650 milionů Kč a bytový fond je sice po odečtení nákladů na správu a údržbu v zisku, ale jen pokud bychom nezapočítávali tyto náklady na rekonstrukce. Naše koalice chce navíc bytový fond města i rozšiřovat a připravujeme i další projekty v oblasti bydlení, které je potřeba zafinancovat (například městskou nájemní agenturu či sociální nadační fond). Nechci, aby politika bydlení Prahy trpěla tím, že nejsou peníze kvůli nepřiměřeně nízkým nájmům v městských bytech.

Nová výše nájmu, a to z průměrně 65 Kč/m2 na 164 Kč/m2 v centru Prahy a 132 Kč/m2 ve zbytku Prahy je stále velmi dostupná a zhruba poloviční oproti tržnímu nájmu. Navíc máme nastavený systém slev na 120, 100 a případně až na 80 Kč/m2 pro nízkopříjmové domácnosti. Nejběžnější reálná cena nájmu bude předpokládám 120 Kč/m2.

V červnu jsme nicméně nijak neupravovali nájemné pro stávající nájemníky, protože řádila pandemie koronaviru a doufali jsme, že v dohledné době odejde. Koronavirus je tu ale s námi pořád a navíc se ukázalo, že Praha přijde o významnou část svých příjmů – ať už kvůli dopadům pandemie na ekonomiku nebo kvůli změnám daní z příjmů, která proběhla na celostátní úrovni. Proto jsme se rozhodli, že už nebudeme čekat a upravíme nájemné i pro stávající nájemníky, což bylo v plánu už od počátku.

Jsem si vědom toho, že kvůli koronavirové pandemii dojde ke stagnaci ekonomiky, kterou nejvíce pocítí ohrožené skupiny, jako jsou lidé se zdravotním postižením, senioři a nízkopříjmoví nájemníci. Proto se jich zvyšování nájemného zatím nebude týkat. Nájmy ostatních nájemníků budou upravovány postupně při prodlužování nájemních smluv, které nastává jednou za dva roky.

Díky upravené výši nájemného se zvýší příjem města o desítky milionů Kč ročně a tyto prostředky použijeme právě na bytovou politiku Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články