Primátor Hřib žádá Babiše: Dodržte svůj slib!

01. 07. 2021
Primátor Hřib žádá Babiše: Dodržte svůj slib!

Vyzývám pana premiéra Andreje Babiše, aby dodržoval sliby, které dal občanům. Ve FNKV je už 10 let slibováno traumacentrum a ten slib byl potvrzen i osobně] premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem v roce 2019. Nyní před volbami se zdá, jako by členové vlády na své dřívější sliby zapomněli. Rád bych jim proto před volbami připomenul, že politik, který neplní své sliby, není pro občany důvěryhodný.”

Na tiskové konferenci 3. října 2019 premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch společně představili plánovaný projekt výstavby nového traumacentra v areálu pražské vinohradské nemocnice. Projekt výstavby nového traumacentra pochází z roku 2009 a má již stavební povolení a zbývá teda pouze přidělit peníze na tuto investici.

„Já si myslím, že projekt je velice důležitý, je ve prospěch pacientů. Dohodli jsme se s panem ministrem zdravotnictví, že to bude patřit mezi strategické investice v Praze,“ uvedl premiér Andrej Babiš. “Celkově na tuto nemocnici spadá oblast s 1,5 milionem obyvatel. Má také jeden z největších příjmů od zdravotnické záchranné služby, takže je velmi zatížena. Přitom tomu ale dnes její infrastruktura zcela neodpovídá. Takže se rozhodně jedná o klíčový projekt pro fungování zdravotnictví na území hl. m. Prahy a přilehlých částí středních Čech a já jej velice podporuji,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na základě tohoto veřejného slibu a žádosti ze strany státu a nemocnice zastupitelé města 12. listopadu 2020 schválili směnu, podle které mimo jiného stát nabyl pozemky v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, které dle koncepce rozvoje nemocnice umožní výstavbu potřebného a slíbeného traumacentra. Pana premiéra Andreje Babiše jsem navíc 4. listopadu 2020 v dopise vyzval k potvrzení, že v areálu FNKV skutečně vznikne traumacentrum tak, jak to bylo dojednáno. Pan premiér mi v odpovědi potvrdil, že cílem této směny je vybudování traumacentra, a je to proto zakotveno hned v preambuli smlouvy. Smlouvu následně schválily jak orgány města, tak gesčně příslušná ministerstva. Nyní je zřejmé, že premiér osobně začal v rámci své předvolební kampaně připravovat jiný projekt, kterým tento slib úplně popírá.

Tím, že pan premiér neplánuje svůj slib, dohodu a ani smlouvu dodržet, exemplárně ukazuje svou neochotu plnit své sliby. Se státem, a osobně i s premiérem Babišem, nyní vedeme jednání o dalších směnách. Jsou to zásadní jednání a mají potenciál významně přispět k rozvoji státních nemocnic na území Prahy, k řešení bytové krize a dopravní infrastruktury ve městě. Důvěra v to, že obě strany budou dodržovat vyjednané náležitosti, je naprosto zásadní.

Logicky vyvstává obava, že s podobnou váhou, s jako premiér přistoupil k traumacentru, může přistupovat i k dalším svým slibům, například že Praze zaplatí vnitřní okruh. Proto za Prahu vyžadujeme, aby nám premiér garantoval všechny dosud dohodnuté záležitosti a jejich platnost. Respektujeme, že teď dělá kampaň do voleb, ale sliby je prostě nutné dodržovat.

Rozhodně jakkoliv nezlehčuji potřebu posílení prevence a léčby onkologických onemocnění a také vítám možnost financování těchto aktivit v Praze z evropských dotačních titulů. Vzhledem k významu této problematiky ale považuji za klíčové, aby se postupovalo v součinnosti s odborníky z oboru onkologie. Noví lékaři totiž na budoucí kliniku nespadnou jen tak z nebes. Budou muset do nového centra přejít ze všech existujících onkologických pracovišť v pražských fakultních nemocnicích. V praxi tedy půjde o přesuny celých klinik a v původních nemocnicích zůstane zřejmě jen pár ambulancí. Tyto velké organizační změny v pražské onkologii musí být důkladně prodiskutovány s odbornou veřejností a musí být v souladu s koncepcí rozvoje příslušných oborů. Jinak půjde jen o předvolební plácnutí do vody, které nepřinese potřebné zlepšení. Proto mne naprosto šokovalo že pan premiér se ani neobtěžoval svůj plán předem probrat s odbornou onkologickou lékařskou společností. Já určitě rád podpořím budoucí projekty na rozvoj onkologické péče v Praze, které budou mít podporu odborné veřejnosti a nebudou popírat předchozí sliby a dohody.

Není akceptovatelný ani argument, že traumacentrum je nutné nahradit onkocentrem, protože nyní jsou evropské peníze z tzv. fondu obnovy pouze na onkocentrum. Jednak ještě není finálně stanoveno, co se bude financovat a za druhé výběr projektů k podpoře z EU byl na straně národních států. Je to tedy Česká republika, kdo rozhoduje, co bude součástí našeho Národního plánu obnovy. Pokud tedy traumacentrum nebylo od počátku jednání s EU zahrnuto do seznamu projektů k podpoře, je skutečně otázka na kolik byl vůbec slib pana premiéra myšlen vážně už v době jeho vyhlášení.

Z pohledu Prahy proto upozorňuji především na nutnost dodržování svých slibů ze strany státu. Vyzývám pana premiéra Babiše, aby je ctil. Přispěje tak k rozvoji nemocnic, bydlení či dopravy v hlavním městě.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem
21.01.2024

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem

Hlavní město vidí budoucnost Kasáren Karlín v kombinovaném využití pro funkce vzdělávacího zařízení, vědeckotechnického parku, kulturně společenského centra, městského bydlení pro studenty vysokých škol, centra pro inovační firmy nebo sdíleného pracovního prostředí. O plánech na...