Praha získá ve směnách se státem Kasárna Karlín, zámek Veleslavín a další nemovitosti

Praha získá ve směnách se státem Kasárna Karlín, zámek Veleslavín a další nemovitosti

Hlavní město a stát finišují jednu z historicky největších směn svých nemovitostí. Transakce se týká budov a pozemků v hodnotě přesahující dohromady čtyři miliardy korun. Praha a Česká republika, zejména pak Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), se dohodly na směně konkrétních budov a pozemků po dvou letech jednání. Předmětem směny je například Nemocnice Na Bulovce, Kasárna Karlín či nemocnice Na Homolce.

„Dlouhodobě neřešené majetkoprávní vztahy hlavního města se státem bránily koncepčnímu a strategickému rozvoji města. Narovnání vztahů pomůže oběma stranám: stát bude moci mimo jiné rozvíjet a zkvalitňovat služby v pražských nemocnicích a město získá další nemovitosti pro řešení bytové krize nebo budovy, které budou sloužit veřejnému zájmu a nebudou jen zbytečně chátrat a hyzdit město,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Praha již od roku 2019 jedná se státem o směnách budov a pozemků, které směřují k jejich efektivnějšímu využití a zároveň nastavení i jejich lepší správy. Mezi hlavním městem a Českou republikou panuje shoda v zásadních podmínkách majetkových transakcí. Vše by se mělo uskutečnit formou podepsání tzv. inominátních smluv.

„Společně se státem jsme vydefinovali nemovitosti a pozemky tak, aby bylo minimalizováno případné vyrovnání rozdílů z transakcí nad rámec hodnot nemovitostí, které vyplývají z jednotlivých znaleckých posudků. Není sporu, že nemocniční areály budou v dalších desetiletích sloužit zdravotnickým účelům a je ve prospěch všech, když jejich vlastnictví nebude roztříštěné. Pro město je podstatné, že získá naopak od státu nemovitosti, které bude umět využít a přestanou chátrat,“ popisuje Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

Předmětem první směny je areál Fakultní nemocnice Bulovky, který je nyní vlastnicky velmi komplikovaný – část budov a pozemků patří městu, a část státu. Tento stav velmi ztěžuje efektivní správu, údržbu a především větší investice do budov a vybavení. Město a stát se proto dohodly, že státu zůstane konsolidované vlastnictví větší části areálu, město si ponechá jen několik budov v jižní části areálu Bulovka pro své sociální a zdravotnické účely. Jedná se tedy o transakci s pozitivním přínosem pro všechny – stát nemusí platit městu nájemné a může investovat do vlastního majetku a rozvoje zdravotnických služeb - a město za tento areál, který neprovozuje, získá jiné strategické majetky ve vlastnictví státu.

Majetkové směny se státem

Praha jako protihodnotu získá areál karlínských kasáren, který chce dlouhodobě využít pro bydlení a kulturní funkce.

„Představujeme si, že tuto unikátní budovu využijeme především pro studentské bydlení se zachováním společensko-kulturních funkcí, které se osvědčily v posledních letech. Líbilo by se mi, kdyby tu našly útočiště i třeba městem podporované neziskové inovativní firmy a startupy. Vidím tu velkou příležitost oživit centrum města a bránit tak jeho vylidňování. Výzvou z architektonického pohledu bude propojení památkově chráněné budovy s moderní a udržitelnou architekturou. Na to se hodně těším. Kasárna jsou dlouhodobě nepoužívaná, což se na jejich kondici samozřejmě podepsalo, ale jinak je to ‚fortelná chalupa‘,“ doplňuje Petr Hlaváček.

Směna by se měla týkat i menších objektů, jako je například grafická škola na Malé Straně, jejímž zřizovatelem je hlavní město. Metropole navíc již vlastní pozemek pod částí samotné budovy. Dále se jedná o pozemek v Záběhlicích určený pro školství nebo sociální služby, areál základní školy v Edenu či dům v Hybernské ulici, který by sloužil ke kulturnímu a vzdělávacímu využití.

„Dolaďujeme detaily převodních smluv a věřím, že se nám pak podaří v červnu všechny převody na úrovni města schválit. Poté ještě budou běžet několik měsíců schvalovací doložky na straně státu, na podzim by měl být celý administrativní proces směn dokončen. Město i stát budou moci konečně plánovat budoucnost budov a rekonstruovat je,“ dodává radní hl. m. Prahy pro majetek Jan Chabr.

Druhá směna se týká zejména Faustova domu a přilehlých nemovitostí, které jsou v majetku města, a pozemků a areálu Nemocnice Na Homolce výměnou za areál Zámku Veleslavín. Cílem je umístit zde školské zařízení a zařízení pro zdravotnictví a sociální nebo paliativní péči. Současně by bylo možné otevřít celý areál jako park k rekreaci pro okolní obyvatele. Všeobecná fakultní nemocnice, což je státní organizace, má zájem o převod Faustova domu do svého vlastnictví především z provozních důvodů a podobně jako u Bulovky se jedná o soubor nemovitostí, který je a bude státem dlouhodobě užíván pro zajištění zdravotnických služeb v rámci celého areálu na Karlově náměstí. Dále se směna týká pozemků v areálu Nemocnice Na Homolce, kde je také cílem, aby měla celý areál ve své správě.

Majetkové směny se státem

Ke stažení:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem
21.01.2024

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem

Hlavní město vidí budoucnost Kasáren Karlín v kombinovaném využití pro funkce vzdělávacího zařízení, vědeckotechnického parku, kulturně společenského centra, městského bydlení pro studenty vysokých škol, centra pro inovační firmy nebo sdíleného pracovního prostředí. O plánech na...

Zástupci hlavního města diskutovali s vládou ČR o financování Městského okruhu i majetkových poměrech Nemocnice Na Bulovce
23.06.2021

Zástupci hlavního města diskutovali s vládou ČR o financování Městského okruhu i majetkových poměrech Nemocnice Na Bulovce

Představitelé vedení hlavního města společně s premiérem ČR Andrejem Babišem diskutovali ve středu o několika důležitých tématech, která se týkala majetkových směn se státem. V souvislosti s pozemky v Letňanech bylo dohodnuto, že bude prověřen alternativní způsob financování...