Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem

Hlavní město vidí budoucnost Kasáren Karlín v kombinovaném využití pro funkce vzdělávacího zařízení, vědeckotechnického parku, kulturně společenského centra, městského bydlení pro studenty vysokých škol, centra pro inovační firmy nebo sdíleného pracovního prostředí. O plánech na jejich revitalizaci chce diskutovat s památkáři i současným provozovatelem.

Objekt Karlínských kasáren byl do katastru nemovitostí zapsaný jako majetek Prahy minulý týden po směně se státem, ve které Praha získala kromě tohoto objektu i budovu v Hybernské ulici a další pozemky výměnou za celkem 46 pozemků a 10 staveb v areálu Fakultní nemocnice Bulovka.

„Bývalý vojenský objekt kasáren má díky své poloze strategický význam pro rozvoj celé lokality a napojení Karlína na pražské centrum. Dalším významným krokem k revitalizaci území je i obnova a zasklení sousedního Negrelliho viaduktu, kde v současné době připravujeme testovací provoz,“ uvádí náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

„Zadáme proto Pražské developerské společnosti, městské příspěvkové organizaci, vypracování analýzy na optimální využití objektu. Zároveň je také v procesu příprava změny územního plánu, která rekonstrukci objektu umožní,“ doplňuje náměstek Hlaváček.

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila plán následného postupu, v němž uložila městské příspěvkové organizaci Pražská developerská společnost do konce září 2024 zpracovat analýzu využitelnosti Kasáren Karlín.

„Byl bych moc rád, kdyby se prostory v budoucnu využily také pro sdílené pracovní prostředí, například ve spolupráci s městem založenými institucemi, jako jsou Kreativní Praha nebo Integrační centrum Praha,“ přeje si náměstek primátora pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

„Kasárna Karlín jsou pro hlavní město strategické i příležitostmi, které mohou veřejnosti poskytnout. Aby se dalo odpovědně rozhodnout o dalším využití tohoto objektu, je zapotřebí prověřit, na které typy provozu je budova vhodná jak dispozičně, tak po stránce současného technického a provozního stavu budovy,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

K budoucnosti památkově chráněných kasáren radní zorganizují kulatý stůl se zástupci Národního památkového ústavu a odboru památkové péče na pražském magistrátu. Partnerem v diskusi bude městská část Praha 8 i současný provozovatel – spolek Pražské centrum. Ten zde od roku 2017 spustil úspěšný kulturně společenský provoz, díky němuž disponuje unikátními zkušenostmi a znalostmi detailů při správě objektu. Příprava konverze budovy současný kulturně-společenský provoz v krátkodobém horizontu nijak neohrozí či neomezí.

„Předpokládáme, že odhadem třetina pronajímatelných ploch v komplexu Kasárna Karlín bude po revitalizaci pronajímána v režimu tržním, druhá třetina pronajímána v režimu městem preferovaných aktivit a zbývající prostory by sloužily rozvoji infrastruktury pro potřeby školství,“ doplňuje Adam Zábranský.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články