Praha bude mít zástupce na klimatickém summitu COP26. Je to velká příležitost pro naše město, říká primátor Hřib

Praha bude mít zástupce na klimatickém summitu COP26. Je to velká příležitost pro naše město, říká primátor Hřib

Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib bude společně s náměstkem pro životní prostředí a bezpečnost Petrem Hlubučkem a předsedou komise Rady hlavního města Prahy pro udržitelnou energii a klima Martinem Bursíkem od zítřka reprezentovat Prahu na klimatickém summitu COP26 ve skotském Glasgow. Kongres pořádá OSN za účasti představitelů zemí, měst a dalších institucí z celého světa.

Klimatický summit COP26 je významnou akcí, která navazuje mimo jiné na pařížskou klimatickou konferenci z roku 2015 (COP21), z níž vzešla Pařížská klimatická dohoda. Při své dvoudenní účasti na konferenci COP26 primátor Zdeněk Hřib vystoupí na několika událostech – například v panelu organizace Eurocities, která sdružuje více než 200 velkých měst. Dále společně s primátorem Budapešti představí rezoluci Paktu svobodných měst. Pozvání primátor také přijal k vystoupení v rámci panelu pořádaném britskou a skotskou vládou o dekarbonizaci vytápění budov.

Svojí účastí na summitu ve čtvrtek 11. listopadu, v den, který organizátoři tematicky vyčlenili právě důležitosti měst, se Praha přihlásí k zásadní roli měst v ochraně životního prostředí, představí svůj klimatický plán a nabídne ostatním městům spolupráci.

„Ekologie a udržitelnost by neměly být sprostými slovy. Mrzí mě, když vidím, že tato témata zneužívají populističtí politici a místo skutečných řešení ve prospěch nás všech přispívají akorát k rozdělování společnosti. Ohřívání planety je reálnou hrozbou a týká se úplně všech. Byl bych rád, kdyby se tomuto tématu i u nás věnovala odpovídající pozornost,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy, a dodává: „Green Deal je pro naši zemi velkou příležitostí a mrzí mě, že to naši konzervativní politici takto nechápou a populisté tím opět straší veřejnost. V žádném případě není možné tento plán spojovat s aktuálním nárůstem cen energií, kterého jsme nyní svědky. Prudké zvýšení cen energií je způsobeno zejména závislostí České republiky na plynu z Ruska. Investování do obnovitelných zdrojů energie naopak pomůže ke zvýšení naší soběstačnosti a pomůže podobným problémům předejít.“

Pražská delegace také absolvuje několik bilaterálních jednání o spolupráci na ochraně životního prostředí s ostatními městy.

„Praha svou účastí na COP26 potvrzuje pozici klimatického lídra v rámci České republiky. Akce podobného formátu jsou skvělou příležitostí pro networking na mezinárodní úrovni. Plánujeme setkání s řadou představitelů důležitých světových měst, se kterými chceme sdílet zkušenosti. Získáme tak inspiraci, jakým směrem dále zaměřit naše snahy. Praha může být pro mnohé inspirací, protože řada projektů, které hlavní město realizuje či připravuje, je pro obyvatele nejen ekologicky, ale i ekonomicky výhodná, například naše Pražská sluneční elektrárna,” říká Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí a bezpečnost.

Na diskusi věnované přímo Praze pak pražská delegace představí konkrétní projekty, které se v Praze realizují či plánují, například výrobu energie z obnovitelných zdrojů, výsadbu stromů, bioplynovou stanici či čistší městskou dopravu. Primátor se také zúčastnit programu Evropského výboru regionů.

„Na klimatické konferenci vyjednávají o snižování emisí CO2 nejen zástupci zemí, ale i zástupci měst, regionů, byznysu a další. Cílem OSN je zapojit do klimatického úsilí co nejvíce subjektů. Praha jede do Glasgow představit vlastní Klimatický plán, který odpovídá závazkům České republiky z Pařížské dohody. Ukazujeme, že snížit emise oxidu uhličitého o 45 procent do roku 2030 je možné a postupná dekarbonizace města není science fiction. Vyvázání Pražanů ze závislosti na fosilních palivech zlepší nejen stav ovzduší a kvalitu života, ale je i ekonomicky výhodné. Jedeme navázat klimatická partnerství s řadou měst a snad se nám i podaří napravit poněkud pošramocený obraz Česka po nepříliš povedeném vystoupení premiéra Babiše na COP26,“ říká Martin Bursík, předseda komise RHMP pro udržitelnou energii a klima.

Vedení Prahy usiluje mimo jiné o zdravější vzduch a méně smogu ve městě díky směřování k uhlíkové neutralitě, o více zeleně ve městě, méně produkovaného odpadu a jeho opětovné využití nebo udržitelnou výrobu levnější energie pro Pražany a větší nezávislost na dodávce energií ze zahraničí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články