Komentář primátora Zdeňka Hřiba k plánované účasti na klimatickém summitu COP 26 ve skotském Glasgow

Komentář primátora Zdeňka Hřiba k plánované účasti na klimatickém summitu COP 26 ve skotském Glasgow

Příští týden mám tu čest reprezentovat Prahu společně s náměstkem pro životní prostředí a bezpečnost Petrem Hlubučkem (STAN) na klimatickém summitu COP 26 ve skotském Glasgow, který pořádá OSN za účasti představitelů zemí, měst a dalších institucí z celého světa. Jde o významnou akci, která navazuje mj. na pařížskou klimatickou konferenci v roce 2015 (COP 21), z níž vzešla Pařížská klimatická dohoda.

Vědci z celého světa již dlouhodobě varují před nebezpečím změn našeho životního prostředí a o nutnosti urychleně přistoupit k jasným a konkrétním řešením. Společné mezinárodní závazky doprovázené sdílením konkrétních opatření, která fungují, jsou nesmírně důležité.

Jsme součástí Evropské unie a ta je naštěstí připravena konat. Praha je připravena též. Usilujeme o zdravější vzduch a méně smogu v Praze díky směřování k uhlíkové neutralitě, o více zeleně ve městě, méně produkovaného odpadu a jeho opětovné využití nebo udržitelnou výrobu energie pro Pražany a větší nezávislost na dodávce energií ze zahraničí.

Podle odhadu OSN bude v roce 2050 žít ve městech 68 % obyvatel planety. Města tedy jsou pro zlepšování životního prostředí zásadní. Je proto důležité, aby se k této roli postavila zodpovědně. Proaktivita měst také bude znamenat, že si zvolí cíle a prostředky, které odpovídají jejich konkrétním potřebám a účinně pomohou jejich obyvatelům.

Během své dvoudenní účasti na konferenci COP 26 vystoupím na několika událostech - např. na panelu organizace Eurocities, která sdružuje více než 200 velkých měst. Dále společně s primátorem Budapešti představíme rezoluci Paktu svobodných měst. Pozvali mě také, abych vystoupil v rámci panelu pořádaném britskou a skotskou vládou o dekarbonizaci vytápění budov. Na diskuzi věnované přímo Praze pak spolu s náměstkem Petrem Hlubučkem a předsedou klimatické komise Martinem Bursíkem představíme konkrétní projekty, které v Praze realizujeme či plánujeme, například výrobu energie z obnovitelných zdrojů, výsadbu stromů, bioplynovou stanici či čistší městskou dopravu. Budu se také účastnit programu Evropského výboru regionů. Pražská delegace absolvuje i několik bilaterálních jednání o spolupráci na ochraně životního prostředí s ostatními městy.

Ekologie a udržitelnost by neměly být sprostými slovy. Mrzí mě, když vidím, že tato témata zneužívají populističtí politici a místo skutečných řešení ve prospěch nás všech přispívají akorát k rozdělování společnosti. Ohřívání planety je reálnou hrozbou a týká se úplně všech. Byl bych rád, kdyby se tomuto tématu i v Česku věnovala odpovídající pozornost.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články