Praha finančně podpoří projekty městských částí, které pomáhají naplňovat Klimatický plán

Praha finančně podpoří projekty městských částí, které pomáhají naplňovat Klimatický plán

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na říjnovém jednání schválilo poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací městským částem v celkové výši 19,9 milionu korun na projekty související s naplňováním cílů hlavního města v rámci Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Finanční prostředky poputují na příklad na revitalizaci vnitrobloku Halasova v Praze 4, na obnovu Nolčova parku a parku Chvaly v Praze 20 nebo na rehabilitaci předpolí hřbitova ve Vinoři.

„Městské části jsou důležitým partnerem pro naplňování cílů Klimatického plánu, a proto mohou s podporou hl. města počítat. Dnes uvolněné finance pomohou projektům, kterým k dotažení chybí už jen málo. Občané již ke konci roku uvidí změny, které se díky těmto finančním prostředkům zrealizují. Hodně z nich se zaměřuje na revitalizaci veřejných ploch a výsadbu nových stromů a zeleně, což si občané přejí a věřím, že i ocení,” říká náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Hlavní město schválilo v květnu roku 2021 Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030. Předpokladem pro plnění jeho cílů je spolupráce a zapojení dalších subjektů, včetně městských částí hlavního města.

Na základě výzvy adresované všem městským částem byly shromážděny projekty a opatření, které podporují plnění cílů Klimatického plánu hl. m. Prahy. Hlavní město nyní sestavilo přehled v letošním roce připravených projektů městských částí, ze kterého byly vybrány k podpoře ty nejvhodnější a ve vysokém stádiu připravenosti. Stalo se tak odborným posouzením podle významu projektu, přínosu pro hlavní město a s ohledem na Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 a na Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu pro roky 2020–2024.

Podporovány jsou primárně projekty ve vybraných oblastech, které jsou realizovatelné do konce roku 2023. Například se jedná o projekty s převažující výsadbou stromů nebo keřů, případně na údržbu zeleně, dále se počítá s projekty, jako jsou revitalizace ploch, obnovy cest nebo instalace nových mobiliářů, jejichž součástí obvykle bývá i obnova zeleně a výsadby. Podpořeny jsou také projekty v oblasti revitalizace budov, například zateplení nebo výměny oken a projekty týkající se zadržování vody a hospodaření s dešťovou vodou, třeba pítka, mlžítka a další vodní prvky.

Pražští zastupitelé konkrétně schválili podporu pro 13 projektů městských částí, celková výše dotační podpory pro letošní rok činí 19,9 milionu korun. Jedná se o revitalizaci vnitrobloku Halasova, kde Praha 4 získá 2 miliony korun, dále o novou výsadbu stromů na Ortenově náměstí s příspěvkem pro Prahu 7 ve výši 1,8 milionu korun nebo revitalizaci dětských hřišť. Podpořen byl i záměr Prahy 19 v hodnotě 2 miliony korun na úpravu parkovací plochy Toužimská, která dostane vsakovací povrch, dále projekt Prahy 20 na obnovu Nolčova parku a parku Chvaly za 2 miliony korun i záměr Prahy 21 na cyklostezky Ježovická a u Dubinského rybníka, kde příspěvek hlavního města činí 1 milion korun.

V neposlední řadě se dočkaly podpory i některé projekty menších městských částí, například Čakovice získají 600 tisíc korun na revitalizaci části břehu Mratínského potoka a přilehlého prostranství, Dolní Chabry obdrží 2 miliony korun na revitalizaci území třešňového sadu a Křeslice mohou počítat s 300 tisíci korunami na obnovu centrální plochy náměstí. Libuš pak získá 3 miliony korun na větrolam s pěší a cyklistickou trasou v oblasti SAPA a Kunratické spojky a dále 500 tisíc korun na obnovu historických studen v majetku městské části, Satalice budou mít k dispozici 200 tisíc korun na založení květinového záhonu v ulici K Radonicům a Vinoř obdrží 4 miliony korun na rehabilitaci předpolí Vinořského hřbitova.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články