Praha kvůli zastaralým smlouvám na správu nemovitostí ročně přichází o dvacet milionů.

08. 03. 2017
Praha kvůli zastaralým smlouvám na správu nemovitostí ročně přichází o dvacet milionů.

Nemovitý majetek ve vlastnictví hlavního města Prahy spravuje několik firem. Nejvýznamnější z nich jsou Liga-servis, SOLID a CENTRA, které pražské byty a nebytové prostory spravují na základě smluv z konce minulého století. Piráti zjistili, že někteří z nich za své služby dostávají několikanásobně větší odměnu než ostatní, a Praha tak ročně přichází přibližně o 20 milionů korun.

Praha má se správcovskou „velkou trojkou“ uzavřené smlouvy na správu bytů a nebytových prostor z roku 1996. Jednotlivé smlouvy se liší pouze v ceně za správcovské služby. Ty jsou různé v závislosti na typu a celkové ploše spravovaných prostor, ale výrazně se liší i mezi jednotlivými správci. „Nejvíce mě překvapilo, že Liga-servis a SOLID si účtují za správu nebytových prostor asi sedminásobně vyšší částky než CENTRA. Tak velký rozdíl považuji za absurdní,“ shrnuje hlavní zjištění analýzy, kterou Piráti vypracovali, její autor a pražský zastupitel Adam Zábranský. A pokračuje: „Další podivností je uzavření dodatků ke smlouvám z roku 2004, podle kterých došlo k zásadní změně výpočtu odměny za správu bytů. Na té nejvíce vydělala CENTRA, které se odměna za správu bytů zhruba ztrojnásobila.“

Piráti navrhují, aby se správcovské smlouvy přesoutěžily. „Smlouvy na správu městských nemovitostí Praha uzavřela už před 20 lety a od té doby se změnily jen jednou ve prospěch správcovských společností. I z pouhého porovnání současných smluv mezi sebou je zřejmé, že minimálně některé z nich jsou pro Prahu značně nevýhodné,“ vysvětluje Adam Zábranský.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články