Koalice v Praze jede opět ve starých kolejích

22. 09. 2015
Koalice v Praze jede opět ve starých kolejích

Ve čtvrtek 10. září po prázdninové pauze opět zasedalo zastupitelstvo hl. m. Prahy. Ačkoliv jsme hlasovali pro odvolání radních za ČSSD, nikdo nakonec odvolán nebyl. Koalice opět nepodpořila ani jeden návrh opozice na zařazení bodů do programu zasedání, Pirátům se ale podařilo úspěšně prosadit pozměňovací návrh k IT zakázce za 100 milionů. Radní Nováková se cukala při dotazu, zda nepovažuje dosazení svého syna do dozorčí rady ražského teplárenského holdingu za nepřijatelné. A zastupitelstvo schválilo povinnost zveřejňování materiálů na jednání výborů předem. Nejen o tom zářijové zasedání.

Návrhy opozice prý na program nepatří

Koalice opět nepodpořila ani jeden návrh opozice na rozšíření programu zasedání. Jen Piráti jich přitom měli 5, viz naše prohlášení k zasedání. Bizarní je, že koalice neschválila ani návrh na zařazení bodu o kauze Karla Březiny, který na pořad jednání navrhl kontrolní výbor zastupitelstva. Piráti hlasovali o odvolání všech radních za ČSSD, nicméně k odvolání žádného radního nakonec nedošlo.

Hospodárná IT zakázka a zveřejňování materiálů výborů

  • Primátorka předložila návrh na IT zakázku za 100 milionů korun týkající se komunikačních sítí (optických kabelů). Tuto zakázku před tím opakovaně projednávala Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT a dohodla se na několika opatřeních, která by zajistila hospodárné naložení s finančními prostředky. Primátorčin návrh ovšem žádná z těchto opatření neobsahoval. Zastupitel Ondřej Profant proto navrhl pozměňovací návrh, ať se tato zakázka řídí projektovým záměrem, který schválila Komise pro ICT. Primátorka se s tímto návrhem ztotožnila a zastupitelstvo ho odsouhlasilo.
  • Radní pro školství a sociální politiku Irena Ropková předložila návrh na schválení zakázky na centrální nákup pojištění pro příspěvkové organizace. Piráti centrální zadávání zakázek podporují, ale chtěli zajistit, aby se pravidelně jednou za tři roky vyhodnocovala hospodárnost zakázky s ohledem na změny na pojistném trhu. Zakázka je totiž koncipovaná na dobu neurčitou. Pozměňovací návrh Adama Zábranského bohužel neprošel.
  • Adam Zábranský doporučil radní pro životní prostředí a infrastrukturu Plamínkové (Trojkoalice), aby přiměla Odbor technické vybavenosti, aby zveřejnil tabulku se seznamem, kde všude chybí technická vybavenost a kde všude si starostové žádají o úpravu rozpočtu. Radní Plamínková je totiž často nazývána „radní pro Slivenec“, protože do zastupitelstva chodí hodně tisků ohledně Slivence, kde dělá starostku. Vznikají tak podezření, že materiály k její městské části jsou vůči ostatním privilegované. Radní Plamínková sdělila, že podobnou tabulku už si od odboru vyžádala. Jsme na ni zvědaví.
  • Zastupitelstvo na zasedání schválilo jedno protikorupční opatření: změnilo jednací řád výborů zastupitelstva tak, že nově se materiály projednávané na výborech budou muset předem zveřejňovat na webu Magistrátu. Piráti navrhovali zavést také jmenovité hlasování na výborech, to ale neprošlo.

Interpelace

  • Adam Zábranský interpeloval radní pro sport Hanu Novákovou (ČSSD) ohledně toho, že její syn byl v březnu 2015 na základě usnesení Rady hl. m. Prahy zvolen členem dozorčí rady obchodní společnosti Pražská teplárenská Holding, a.s., v níž má hl. m. Praha 51% majetkový podíl. Podle našich informací členové této dozorčí rady dostávají minimálně 20 000 Kč měsíčně a Piráti jednání Novákové považují za nepřijatelný příklad nepotismu. Radní Nováková nedokázala odpovědět ani na takové základní otázky, jako jestli při hlasování oznámila svůj střet zájmů, kdo jejího syna nominoval a jaké má předpoklady pro výkon funkce.
  • Jakub Michálek interpeloval primátorku Adrianu Krnáčovou ohledně Škodova paláce. Upozorňoval na usnesení kontrolního výboru, který požádal o prošetření možnosti uplatnění nároku na náhradu škody, a požadoval jeho splnění. Kvůli pronájmu Škodova paláce za nevýhodnou cenu, který schválila rada Pavla Béma, přišla Praha o dvě miliardy korun.
  • Ondřej Profant interpeloval náměstka pro dopravu Dolínka ohledně taxipruhů („Proč takto zvýhodňujeme podnikatele v taxislužbě?“) a radního pro majetek Haška kvůli domu u Sixtů. Požadoval, ať je prošetřena možnost vypovědění smlouvy s developerem, který chce propojit několik domů v historickém centru Prahy (u Staroměstského náměstí) a udělat z nich hotel.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články