Odvolání Stropnického nepodpoříme, odvolání ČSSD ano.

Odvolání Stropnického nepodpoříme, odvolání ČSSD ano.

Prohlášení Pirátů k zářiovému zasedání zastupitelstva:

1) Situace v koalici:

Piráti nepodpoří odvolání náměstka Matěje Stropnického, naopak podpoří případné odvolání zástupců ČSSD z Rady hlavního města Prahy. Máme za to, že problém pro důvěryhodnost pražské Rady není náměstek Stropnický, ale pražská ČSSD napojená na struktury, které Praze vládly už v éře Pavla Béma.

2) Pořad jednání

Piráti navrhují několik bodů k zařazení na pořad jednání dnešního zastupitelstva a to:

a) Zpřístupnění jednání Rady opozici - snažíme se přimět vládnoucí koalici k tomu, aby splnila alespoň část svých předvolebních slibů a zpřístupnila jednání Rady alespoň zástupcům opozičních klubů, když už se nechystá k zavedení slibovaného streamingu rady.

b) Návrh na jmenovité hlasování Rady - navrhujeme, aby pražští radní hlasovali jmenovitě, aby byla zřejmá osobní odpovědnost za přijatá rozhodnutí.

c) Odvolání podvodníků z poradních orgánů Rady - navrhujeme, aby v poradních orgánech nadále neseděli osoby, které byly pravomocně odsouzené za trestný čin, máme za to, že by to měla být samozřejmost.

d) Zveřejňování příjmů - vyzýváme zastupitele aby zveřejňovali své příjmy z dozorčích rad, jak je zavazuje etický kodex zastupitelstva.

e) Otevřené výběrové řízení na pražský ekonomický systém - upozorňujeme na zpoždění v zakázce na pražský účetní systém, kde hrozí, že bude Praha opět nucena zadat stamilionovou zakázku jedinému dodavateli.

3) Předložené tisky na programu

K předloženým tiskům předkládáme 3 pozměňující návrhy:

a) K zakázce na IT sítě, navrhujeme stanovit jako závaznou část usnesení respektování požadavků komise pro ICT

b) U zakázky na dostavbu datového centra Chodovec II, požadujeme garance, že se zakázka dále neprodraží.

c) U návrhu na změnu jednacího řádu výborů zastupitelstva také prosazujeme, aby členové výborů hlasovali jmenovitě.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu