Zastupitelstvo schválilo odkup nemovitostí České pošty v ulici Na Strži

Zastupitelstvo schválilo odkup nemovitostí České pošty v ulici Na Strži

Zastupitelé hl. m. Prahy na svém říjnovém zasedání schválili přímý odkup nemovitostí České pošty v ulici Na Strži v Krči za 425 milionů korun. Praha díky tomu získá klíčové nemovitosti v tomto území pro další strategický rozvoj města. Podpis smlouvy mezi Prahou a Českou poštou by se měl uskutečnit ještě dnes.

Kupní cena nemovitostí, na které se Praha s Českou poštou dohodla, činí 425 milionů korun. Zahrnuje pozemky s budovu, objektem garáží a příjezdovou cestu. Součástí transakce je podmínka uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, která umožní České poště budovu využívat ještě následujících 15 let pro poskytování svých služeb.

„Jsem rád, že se podařilo dojít k dohodě, je to dobrá zpráva pro tuto lokalitu i celé hlavní město. Obyvatelé budou moci dále využívat služeb České pošty v budově v ulici Na Strži, což je důležité i vzhledem k rozvojovým plánům v této oblasti. A hlavní město získalo za přijatelnou cenu nemovitost i s přilehlými pozemky, což by mělo zvýšit cenu již vlastněných pozemků v této lokalitě. Myslíme na potřeby obyvatel jednotlivých částí Prahy a zároveň se chováme jako řádní hospodáři,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Těší mě, že se naše dlouhodobá snaha o nákup této cenné budovy vyplatila. Lokalita Na Strži je pro rozvoj oblasti zásadní - nejen kvůli tomu, že od roku 2030 tu bude přestupní stanice dvou linek metra, město navíc vlastní pozemky přiléhající k současné budově pošty. Díky nákupu scelíme celou oblast, kde v budoucnu vzniknou například městské byty nebo nová radnice Prahy 4. Moje velké díky patří primátorovi Bohuslavu Svobodovi, radnímu Adamu Zábranskému a kolegům z pražského magistrátu, díky jejichž rychlé práci jsme schválení nákupu připravili v rekordním čase,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

„Kupní cena 425 milionů korun je pro město přijatelná, místo je navíc klíčové pro další rozvoj města a Praha vlastní okolní pozemky. Především bych chtěl poděkovat České poště za konstruktivní přístup v našem vzájemném jednání o odkupu nemovitostí, které už pro ně nejsou potřebné. S ohledem na to, že se nemovitosti v ulici Na Strži nacházejí v klíčové rozvojové lokalitě v přímé návaznosti na Metro D, které se tam nyní staví, jsem rád, že se nám nakonec podařilo využít unikátní příležitosti tyto rozvojové pozemky získat. Praha díky tomu bude moci v budoucnu v této lokalitě realizovat rozsáhlou výstavbu,“ shrnuje pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Nabytím předmětných pozemků (včetně budov a příslušenství) se zvyšuje hodnota pozemků, které v této lokalitě hlavní město už vlastní. Spojením s nově získanými pozemky jejich hodnota obratem stoupá a propojují se tak do nového strategického zájmového území. Další rozvoj tohoto území bude probíhat na základě dlouhodobé intenzivní, koordinované, souladné, efektivní a intenzivní spolupráce všech relevantních složek na straně metropole, městských organizací a společností, městské části, složek státu a státní správy.

„Vysoké finanční prostředky, které jsou nezbytné na odkup, jsou plně ospravedlněny. A to jak samotným místem, tak i zkompletováním majetku. Dalším důležitým argumentem pro odkup je centrální pozice pozemků, do které veřejné budovy jednoznačně patří,“ doplňuje radní hl. m. Prahy pro oblast financí Zdeněk Kovářík.

„Za městskou část Prahu 4 jsme velmi rádi, že magistrát získal do svého vlastnictví takto strategicky důležité pozemky. Věříme, že Praha 4 bude klíčovým partnerem v diskuzi o budoucím využití, a to i třeba pro účely městské části a místních obyvatel,“ uzavírá starosta městské části Praha 4 Ondřej Kubín.

Praha původně počítala s tím, že se o nemovitosti bude ucházet v elektronické aukci, její podmínky to však městu znemožňovaly, svou účastí by porušilo zákon. Poté, co vítěz aukce získal nemovitosti za zhruba 400 milionů korun, a Česká pošta následně aukci zrušila, vstoupila Praha do intenzivního jednání s Českou poštou o přímém odkupu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články