Praha přejmenuje část ulice Korunovační a navazující most na počest Ukrajiny

Praha přejmenuje část ulice Korunovační a navazující most na počest Ukrajiny

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na žádost městské části Praha 6 přejmenování části ulice Korunovační v Bubenči názvem Ukrajinských hrdinů. Zároveň bude sousední a dosud bezejmenný most přes železniční trať pojmenován Skakunův most.

„Vyslyšel jsem návrh od městské části Praha 6 a předložil jej Zastupitelstvu hlavního města Prahy, protože pouze v jeho kompetenci je měnit názvy ulic. A sice se jedná o přejmenování části ulice Korunovační v úseku od hranic Prahy 6 až po křižovatku ulic Na Zátorce a Pod kaštany na ulici Ukrajinských hrdinů a k pojmenování mostu přes železnici Praha – Kladno na most Vitalije Skakuna. Příliš osob se změna názvu nedotkne, jelikož jde o částečnou změnu. Týká se sídla jedné instituce, a to sídla Ruské federace. Ta by nyní sídlila na adrese Ukrajinských hrdinů,“ uvádí radní pro oblast správy majetku Jan Chabr.

Schválený návrh vychází z usnesení Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým dne 28. února 2022 vyzvalo hlavní město Prahy k přejmenování části ulice Korunovační. Konkrétně se jedná o úsek od náměstí Borise Němcova a ulice Na Zátorce jihovýchodním směrem až k mostu přes železniční trať směřující do Kladna. Nový název Ukrajinských hrdinů připomíná statečný boj ukrajinské armády a ukrajinského lidu proti současné ruské agresi.

Pojmenován bude nově i navazující most, který byl dosud také součástí Korunovační ulice. Nyní ponese jméno ukrajinského vojáka Vitalije Skakuna (1996–2022). Tento ženista námořní pěchoty a válečný hrdina položil 24. února 2022 svůj život při obraně města Cherson. Zničením mostu v Heničesku zastavil ruskou tankovou kolonu a výrazně zpomalil ruský postup v Krymské šíji.

Návrh městské části Praha 6 projednala a podpořila také Místopisná komise Rady hl. m. Prahy dne 23. března 2022. Názvy Ukrajinských hrdinů a Skakunův most pro dotčená veřejná prostranství svým usnesením doporučila.

„Ve středu tento záměr schválila také Místopisná komise hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že v této části ulice Korunovační, v těsné blízkosti ruské ambasády, nebydlí prakticky nikdo s trvalým pobytem, nebude to způsobovat ani žádné administrativní problémy, třeba kvůli potřebě výměny velkého množství občanských průkazů,” dodává primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

O názvech ulic, silnic, náměstí, parků, mostů i dalších veřejných prostranství rozhoduje hlavní město Praha zpravidla na základě návrhů podaných městskými částmi. Nové pojmenování ale není možné zejména v případě, že je název shodný s jinde již použitým, nebo pokud se například jedná o jméno dosud žijící osobnosti veřejného života.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články