Piráti žalují městské firmy, které jim nechtějí poskytovat informace

03. 11. 2015
Piráti žalují městské firmy, které jim nechtějí poskytovat informace

Zastupitel za Piráty Adam Zábranský dnes zažaloval tři obchodní společnosti ovládané hl. m. Prahou. Ty totiž v rozporu s judikaturou prohlašují, že nejsou povinným subjektem dle zákona o svobodném přístupu k informacím a informace na základě žádostí tak neposkytují. Jedná se o všechny tři pražské holdingy: Pražská energetika Holding, a.s. a Pražská teplárenská Holding, a.s., ve kterých má Praha 51% účast, a Pražská plynárenská Holding, a.s., kterou město vlastní dokonce ze 100 %. Piráti po nich chtěli poskytnout informace o odměnách členů statutárních orgánů (dozorčích rad a představenstev) ve všech firmách v holdingu. V dozorčích radách a představenstvech firem s majetkovou účastí města totiž často sedí politici a dle Pirátů by veřejnost měla vědět, kolik za to berou.

Odměny členů statutárních orgánů se skládají ze dvou složek: pravidelných měsíčních odměn (většinou v řádu jednotek až několika desítek tisíc korun) a jednou ročně udělovaných tantiém neboli podílů na zisku (u některých obchodních společností v řádu několika milionů korun na osobu). Piráti vycházejí z toho, že údaje o těchto odměnách by u městem ovládaných společností měly být veřejné. V současnosti tomu ale tak v mnohých případech není. Jen málo společností je dává na web a z údajů v obchodním rejstříku například nelze zjistit, jaké odměny dostávají jednotliví členové dozorčí rady a představenstva Pražské plynárenské (dceřinná společnost Pražské plynárenské Holding). Víme pouze to, že celkově si za rok 2014 rozdělili 13,9 milionů Kč v měsíčních odměnách a 28 milionů na tantiémách.

Problém ale samozřejmě nejsou jen odměny. „Ve firmách s majetkovou účastí Prahy se točí desítky miliard korun ročně. Transparence Magistrátu zdaleka nestačí, dokud městské firmy ani nebudou poskytovat informace v souladu se zákonem, všechno to ohánění otevřeností je pouhý výsměch,“ upozorňuje Adam Zábranský, který se o městské firmy zajímá. „Dokud s tím koalice není ochotna nic udělat, nezbývá nám než se o informace soudit. Již před dvěma měsíci jsem zažaloval společnost Pražská plynárenská Servis distribuce z plynárenského holdingu, dnes se přidávají tři další.“

Piráti už dříve odhalili, že Radmila Kleslová bere z funkcí v městských firmách zhruba 360 000 Kč měsíčně. Veřejnost má právo vědět, jestli má nějaké následovníky.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články