Pražská energetika se rozhodla vědomě porušovat zákon o registru smluv

01. 07. 2016
Pražská energetika se rozhodla vědomě porušovat zákon o registru smluv

Dnes vstoupil v účinnost zákon o registru smluv, jinými slovy zákon, který nařizuje všem veřejným institucím s výjimkou ČEZ a malých obcí zveřejňovat smlouvy s hodnotou přesahující 50 000 Kč na Internetu. Většina pražských institucí ho hodlá začít dodržovat, Pražská energetika a.s. ho ignoruje.

Ode dneška patří všechny nově uzavírané smlouvy Prahy, pražských městských částí i pražských firem povinně do registru smluv. Lhůta pro zveřejnění smluv činí maximálně 30 dní od jejího uzavření. Nejpozději 31. července se tedy podle platného zákona musí registr plnit smlouvami z Prahy.

Piráti se proto obrátili na několik pražských subjektů, zda smlouvy začnou skutečně zveřejňovat, jak jim to zákon ukládá.

  • Magistrát hlavního města Prahy uvedl, že v průběhu července zajistí technické zajištění zveřejňování smluv do rejstříku ministerstva vnitra. Úřad se obává, zda stihne zaškolit všechny úředníky včas.
  • Praha 10 přislíbila, že smlouvy začne zveřejňovat v souladu se zákonem.
  • Technická správa komunikací (TSK) uvedla, že provede potřebné kroky, aby zajistila dodržování zákona.
  • Univerzita Karlova začne smlouvy zveřejňovat v souladu se zákonem
  • Dopravní podnik hlavního města Prahy bude smlouvy zveřejňovat v souladu se zákonem.
  • Pražská energetika, a. s. uvedla, že se zákon na ni nevztahuje, přestože zákon doslova uvádí, že zákonu podléhá „právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.“

„Jsme rádi, že většina institucí, za které jako zastupitelé zodpovídáme, je připravena dodržovat zákon o registru smluv. Zároveň se ale obáváme toho, co může způsobit postoj Pražské energetiky, kterou Praha většinově ovládá. Společnost PRE by měla začít okamžitě dodržovat zákon o registru smluv. Jinak hrozí, že po nabytí účinnosti celého zákona včetně sankce neplatnosti přestanou dodavatelé s Pražskou energetikou uzavírat smlouvy, což by mohlo ohrozit dodávky elektřiny statisícům pražských domácností,” říká ke skandálnímu postupu vedení Pražské energetiky a.s. Jakub Michálek, předseda zastupitelského klubu Pirátů v Praze. “Piráti vyzvou Radu hlavního města Prahy, aby zjednala nápravu,“ uzavírá Michálek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články