Praha koupí pozemky v Karlíně důležité pro rozvoj okolí Negrelliho viaduktu

Praha koupí pozemky v Karlíně důležité pro rozvoj okolí Negrelliho viaduktu

Zastupitelé hlavního města Prahy na čtvrtečním zasedání schválili odkup osmi pozemků od Českých drah. Pozemky se nacházejí v katastru Karlína v okolí Negrelliho viaduktu a pod ním. Celková cena všech pozemků činí necelých 11 milionů korun.

„Na pozemcích se nachází části komunikací, které již jsou v majetku hlavního města, a také zeleň. Pozemky jsou v okolí Negrelliho viaduktu a pod ním. Jejich odkupem sjednocuje hlavní město svůj majetek, který tak v budoucnu bude moci lépe strategicky rozvíjet,” říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Mimo jiné se jedná o pozemky, kde se nacházejí části ulic Křižíkova, Malého, Pernerova, Pobřežní a Prvního pluku. Komunikace jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Na dalším odkupovaném pozemku se rozkládá menší park s travnatým povrchem a listnatými stromy. Součástí transakce jsou i pozemky pod některými z oblouků viaduktu.

Negrelliho viadukt je z urbanistického hlediska bariérou oddělující Karlín od historického města. Město do budoucna plánuje revitalizovat jeho okolí a vybudovat vestavby v obloucích. První vestavba v oblouku č. 036 je nyní v realizaci, přičemž ty zbývající bude možné zpřístupnit až po dvouletém pilotním provozu, který prověří dopad provozu na památkově chráněnou stavbu.

Celkem hlavní město od Českých drah odkoupí osm pozemků o celkové rozloze 6 059 m². Konečná kupní cena na základě znaleckého posudku činí 10 997 950 korun, tedy cca 1 815 korun za metr čtvereční. Konkrétně se jedná o pozemky parcelní číslo 812/3, 812/4, 826/3, 859/1, 861/1, 861/2, 863/3 a 874/5 v katastrálním území Karlín.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem
21.01.2024

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem

Hlavní město vidí budoucnost Kasáren Karlín v kombinovaném využití pro funkce vzdělávacího zařízení, vědeckotechnického parku, kulturně společenského centra, městského bydlení pro studenty vysokých škol, centra pro inovační firmy nebo sdíleného pracovního prostředí. O plánech na...