Výsměch Pražanům: Spojené síly chtějí rozprodávat městské byty za 23 tisíc Kč za m2 a připravit tak Prahu o stovky milionů korun

23. 05. 2019
Výsměch Pražanům: Spojené síly chtějí rozprodávat městské byty za 23 tisíc Kč za m2 a připravit tak Prahu o stovky milionů korun

Praha, 23. květen 2019 – Klub Spojených sil pro Prahu v čele se svým předsedou Jiřím Pospíšilem bezprecedentně porušil koaliční mechanismy a programové prohlášení Rady hl. m. Prahy a zároveň také dnešní koaliční dohodu. Spojené síly pro Prahu společně s opozičními kluby ANO a ODS podpořily privatizaci městského bytového fondu za cenu 23 tisíc Kč/m2 ve chvíli, kdy průměrná cena starších bytů v Praze přesáhla 87 tisíc za metr. Podle Pirátů je nepřijatelné pokračovat v rozprodávání městského bytového fondu za zlomek jeho hodnoty.

Radní Adam Zábranský k jednání zastupitelstva uvedl:

„Nechceme, aby Praha prodávala byty za 23 tisíc Kč/m2, když reálná tržní hodnota těchto bytů je minimálně dvakrát vyšší i při zohlednění jejich technického stavu - oponentní posudky, které jsem si nechal vypracovat, ukazují na cenu i 60 tisíc Kč za m2 bytu. Prodej bytů pod cenou považujeme za nespravedlivý vůči všem Pražanům, kteří, když si chtějí pořídit vlastní bydlení, musejí vynaložit několikanásobně vyšší částky. Praha má již dnes městských bytů málo, takže by si měla svůj bytový fond ponechat a podpořit tak segment nájemního bydlení. Jako Piráti jsme ochotni přistoupit na kompromis, že by se dokončily prodeje bytů, které už byly téměř dokončené z minulého volebního období, ale za normální ceny, nikoliv za zlomek jejich reálné hodnoty.“

„Zastánci privatizace argumentují historickou kontinuitou. Nemůžeme ale ve snaze napravit jednu nespravedlnost vyvolávat jinou, mnohem větší. Stejně tak neneseme odpovědnost za kroky předchozích politických reprezentací, pokud nebyly doteď podepsané příslušné smlouvy,“ okomentoval situaci předseda pražského krajského sdružení Pirátů Jaromír Beránek.

V programovém prohlášení Rady hl. m Prahy konkrétně stojí: „Podpoříme městské části při financování investic do svěřeného bytového fondu. Další privatizace bytového fondu nebude nadále podporována - stávající bytový fond je třeba použít pro dostupné nájemní bydlení stávajících nájemníků a Pražanů, kteří budou podporu v bydlení potřebovat.“ A dále: „Nárůst nabídkového nájemného nejvíce zatížil skupiny nájemců s nižšími příjmy, zejména seniory a neúplné rodiny s dětmi. Praha přitom disponuje jen malým počtem vhodných bytů, které může použít k pomoci lidem, kteří na vlastnické či nájemní bydlení za tržních podmínek nedosáhnou. Praha si proto už nemůže dovolit dále snižovat počet obecních bytů privatizací.“ Piráti se s tímto programovým prohlášením nadále ztotožňují, zřejmě na rozdíl od zastupitelů z klubu Spojených sil.

Prodejem bytů za takto nízké ceny Praha přijde až o dva miliony korun na byt, které mohly být použity pro další rozšiřování a udržování bytového fondu. Navíc toto rozhodnutí může být nebezpečný precedent pro další případy privatizace. Dle původních záměrů je naplánována privatizace ještě několika stovek dalších bytů, což by za těchto podmínek znamenalo, že Praha přijde o stovky milionů korun.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články