Praze se podařilo vyjednat státní příspěvek na projekty z evropských peněz. Podpoří digitalizaci, veřejný prostor, sociální sektor nebo dopravu

28. 04. 2021
Praze se podařilo vyjednat státní příspěvek na projekty z evropských peněz. Podpoří digitalizaci, veřejný prostor, sociální sektor nebo dopravu

Vedení hlavního města se podařilo vyjednat státní příspěvek na projekty financované z Evropských strukturálních a investičních fondů. Ministerstvo financí s podporou Prahy původně nepočítalo. Oproti původnímu návrhu to bude pro Prahu v období 2021–2027 znamenat příspěvek přinejmenším ve výši jedné miliardy Kč ze státního rozpočtu.

Česká vláda schválila pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro období 2021–2027. Původní návrh ministerstva financí nepočítal s příspěvkem ze státního rozpočtu na projekty hlavního města Prahy, městských částí a příspěvkových organizací realizovaných v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a z Evropského sociálního fondu plus (ESF+). Na základě vyjednávání primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba a náměstka primátora a radního pro oblast financí a rozpočtu Pavla Vyhnánka s ministryní financí Alenou Schillerovou a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou schválená verze pravidel počítá s příspěvkem ze státního rozpočtu i pro projekty hlavního města Prahy. V případě EFRR se bude jednat o 10 % a pro projekty ESF+ 15 %.

„Jednoznačně se jedná o dobrou zprávu pro Pražany. Podařilo se nám dosáhnout kompromisu a zvrátit původní návrh ministerstva financí, který z počátku vůbec nepočítal s podporou Prahy. Hlavní město se významně podílí na realizaci celostátních politik a priorit vymezených v operačních programech, ať už v oblasti životního prostředí, digitalizace, či sociálních služeb. Tento rok navíc i v důsledku poslaneckého návrhu daňového balíčku prohlasovaného ODS a ANO město přijde o 9,5 miliardy korun rozpočtových příjmů,” uvedl primátor Zdeněk Hřib.

Z Evropského fondu regionálního rozvoje bude v Praze posílena kybernetická bezpečnost a automatizace služeb veřejné správy. Dojde k další investici do nízkoemisních a bezemisních elektrobusů a trolejbusů pro MHD či k revitalizaci a výstavbě parků, náměstí a zeleně v ulicích. Z Evropského sociálního fondu plus budou podpořeny oblasti vzdělávání, sociálního začleňování a zdraví. Mimo jiného tento zdroj financí přispěje k rozvoji, zvýšení kvality a transformaci sociálních služeb, zkvalitnění práce s klienty a posílení jejich integrace do společnosti. Dále bude podporován vznik a rozvoj služeb na sociálně zdravotním pomezí, a to zejména v paliativní péči, oblasti duševních onemocnění a péči o dlouhodobě nemocné. Podpora bude směřovat i na projekty přispívající k reformě primární péče a ke zvyšování kvality postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

„Po Praze se v běžných časech denně pohybují skoro dva miliony lidí, pro které musíme zajistit fungující a moderní infrastrukturu, sociální služby, ekologickou veřejnou dopravu, kvalitní veřejný prostor. Jsem rád, že se podařilo přesvědčit stát, aby na evropské projekty v těchto oblastech přispíval i v Praze,“ sdělil náměstek Pavel Vyhnánek.

Praha je dle členění EU zařazena do kategorie tzv. rozvinutějších regionů. Proto jako jediný český kraj má nárok pouze na 40% spolufinancování EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu plus. I po vyjednaném příspěvku státu pro Prahu tak bude hlavní město projekty z těchto fondů financovat z vlastního rozpočtu výrazně nejvíce, a to ve výši 50 % v případě EFRR a 45 % ESF+. Ostatní regiony budou i díky státnímu příspěvku z vlastních rozpočtů spolufinancovat projekty z programu ESF+ jen ve výši 10 % a projekty EFRR ve výši 15 %.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články