Praha postupně mění koncepci zahraničních vztahů. Před evropským předsednictvím spouští nový informační web

Praha postupně mění koncepci zahraničních vztahů. Před evropským předsednictvím spouští nový informační web

Hlavní město se intenzivně připravuje na nadcházející předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, kdy se na jeho území od 1. července 2022 do konce roku uskuteční celá řada klíčových akcí. Nejen o nich bude informovat nový web international.praha.eu, který bude také do budoucna místním i cizincům představovat Prahu z pohledu zahraničních vztahů.

Nově spuštěný web international.praha.eu, který je dostupný jak v angličtině, tak v češtině, bude sloužit jako platforma pro představení Prahy jako významného hybatele mezinárodních vztahů. Hlavní město jej spouští s ohledem na svou aktivní roli v rámci blížícího se předsednictví ČR v Radě EU.

„Praha chce využít období předsednictví, aby ukázala, že není jen masovou turistickou destinací, ale i metropolí, která se může pochlubit třeba kvalitními vysokými školami a vznikajícími inovativními projekty v řadě sektorů – od umělé inteligence, přes vesmírné technologie až po kulturní a kreativní průmysly,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, do jehož gesce patří i oblast zahraničních vztahů.

Hlavní město v současné době připravuje novou strategii zahraničních vztahů na příštích 5 let, která akcentuje především vytvoření silných partnerství v mezinárodním prostředí, využití potenciálu už dříve navázaných partnerských vztahů, strategickou komunikaci silných stránek Prahy a sebevědomější přístup v oblasti zahraničních vztahů. Tato strategie upevní pozici Prahy jako atraktivního města pro život a práci v povědomí obyvatel města, návštěvníků a potenciálních investorů.

„Věříme, že města mají v zahraničních vztazích obrovský potenciál– jsou flexibilní, dokážou vnímat potřeby svých občanů a dalších subjektů a rychle na ně reagovat. Praha má už teď rozhodně na co navazovat – kromě dvacítky uzavřených partnerství je i zakládajícím členem Paktu svobodných měst. Je také součástí řady dalších významných mezinárodních organizací,“ doplňuje primátor Zdeněk Hřib.

Mezinárodní spolupráce mezi městy se v posledním desetiletí ukázala jako klíčová, a to zvlášť v období pandemie a mezinárodního konfliktu na Ukrajině. I do budoucna může výrazně pomoci při řešení otázek, jako jsou klimatická změna nebo ekonomické krize.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články