Praha bude v rámci českého předsednictví v Radě EU hostit kulturní a osvětové akce i prestižní jednání evropských lídrů

Praha bude v rámci českého předsednictví v Radě EU hostit kulturní a osvětové akce i prestižní jednání evropských lídrů

Hlavní město Praha se intenzivně připravuje na předsednictví ČR v Radě EU v druhé polovině letošního roku. Dnes pražští radní schválili tematické priority a konání akcí, které pomůžou zviditelnit hlavní město, jeho priority i modernizaci, kterou v posledních letech prošlo.

Rada hlavního města Prahy schválila přehled aktivit, které ve spolupráci s partnery připravuje pro předsednictví České republiky v Radě EU (1. 7. – 12. 12. 2022). Tato událost představuje pro hlavní město jedinečnou příležitost, jak představit zbytku Evropy jeho vlastní priority. Město bude akce organizovat jak ve vlastní režii, tak ve spolupráci se svými organizacemi a externími partnery.

Praha chce ukázat, že se zaměřuje a bude i nadále zaměřovat na ambiciózní klimatickou politiku vedoucí ke zvýšení energetické soběstačnosti, chytrá řešení, kulturu, vzdělávání, vědu a inovace. Předsednictví je také příležitostí si připomenout, jaké konkrétní výhody členství v EU Pražanům přináší.

“Jsou to například peníze na rozvoj infrastruktury, jako jsou nové tramvajové tratě, P+R parkoviště, elektrobusy a trolejbusy, ale i nové školky a dětské skupiny a podobně. Neméně důležitým benefitem zvlášť v této době je i ochrana demokratických hodnot,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Během předsednictví bude hlavní město pořádat nebo podporovat velké množství kulturních a vzdělávacích akcí nebo politických jednání, konferencí či summitů. Na přelomu června a července se ve veřejném prostoru například uskuteční týdenní osvětová akce na počest zahájení českého předsednictví (besedy, představení projektů financovaných z EU atd.) či společné akce s Paříží, hlavním

městem Francie, od které ČR předsednictví převezme. V plánu je mj. propojení expertů a umělců z Prahy a Paříže, tématem bude mj. upcycling a udržitelná móda a design. V červenci se v Praze uskuteční prestižní výjezdní zasedání komise COTER (Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU). V září město plánuje hostit přímý dialog evropských primátorů s vrcholnými představiteli Evropské komise na téma udržitelnosti a energetické nezávislosti. Následovat bude Summit Paktu svobodných měst, který se bude zaměřovat na spolupráci v pomoci Ukrajině, Kyjevu a mírnění následků války ve členských městech Paktu. V září se také uskuteční Climate Talks s evropskými i českými městy a obcemi.

Díky předsednictví a pozornosti, která bude v jeho průběhu upřena nejen na ČR, ale i na Prahu, je možné velmi efektivně komunikovat i modernizaci Prahy, kterou prošla v posledních letech. Proaktivní zapojení Prahy v průběhu českého předsednictví společně s připraveností prosazovat klíčová evropská témata (např. Klimatický závazek) vysílá evropským partnerům jasný signál, že Praha je spolehlivým partnerem, který zvládne řadu kroků prosazovat pružněji a rychleji než vláda na národní úrovni. Tematizace důležitosti přímého financování měst je pak klíčovým prvkem pro další rozvoj Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články