Komentář pirátského radního Adama Zábranského k finální auditní zprávě Evropské komise

05. 12. 2019
Komentář pirátského radního Adama Zábranského k finální auditní zprávě Evropské komise

Praha, 5. prosince 2019 – Finální audit Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Babiše potvrdil, že došlo k porušování českých a evropských předpisů. Hlavní závěry předběžné zprávy auditorů byly potvrzeny i ve finálním auditu.

 1. Potvrzení porušování českých a evropských předpisů
  • Finální audit Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Babiše potvrdil, že byl porušen český zákon o střetu zájmů, který vstoupil v účinnost 9.2.2017 a rovněž evropské finanční nařízení ke střetu zájmů, které vstoupilo v účinnost 2.8.2018.
  • Tento audit přímo uvádí, že na jedné straně Andrej Babiš měl přímý i nepřímý vliv na fungování společnosti Agrofert a na straně druhé měl zároveň vliv na dotační politiku státu. Podle auditorů tedy byl v jasném střetu zájmů podle českých i evropských předpisů.
 2. Další závěry auditu
  • Hlavní závěry auditu byly potvrzeny a česká ministerstva nebyla úspěšná se svoji snahou o jejich zpochybnění.
  • Finální auditní zpráva obsahuje pouze dílčí úpravy a k vyřazení některých korekcí došlo například z toho důvodu, že Andrej Babiš v roce 2017 nebyl po nějakou dobu ministrem financí, a proto zákon o střetu zájmů nemohl být porušován.
  • Audit uvádí, že v systému kontroly a řízení dotačního systému v České republice byly nalezené velmi závažné chyby, které je nezbytné odstranit.
  • Audit výslovně uvádí, že v OP Podnikání pro inovace byla chybovost 96,7% a 9 z 10 projektů obsahovala chyby.
  • Audit požaduje, aby české úřady provedly hloubkovou kontrolu všech dotací ve dvou auditovaných operačních programech z období 2014 – 2020 a schválených po 9.2.2017, neboť tento audit byl prováděn na určitém vzorku projektů.
  • V reakci na výhrady české strany auditoři podrobně zmapovali strukturu svěřenských fondů, do kterých byl vložen majetek Agrofertu. Nastavení a fungování těchto svěřenských fondů vyhodnotili jako zcela účelové, v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i se smyslem a účelem zákona o střetu zájmů a narušující veřejný pořádek. Tento účelový krok by mohl být prohlášen za neplatný již od samotného počátku.
 3. Celkové korekce a konkrétní příklady
  • Zákon o střetu zájmů se netýkal pouze evropských dotací, ale rovněž národních dotací, veřejných zakázek a investičních pobídek. Navíc audit požaduje po české straně hloubkovou kontrolu. Z toho důvodu nakonec možná bude muset Česká republika od společností Agrofertu vymáhat ještě výrazně vyšší částku, než je uvedená korekce v tomto auditu.
  • Celkově 100% korekce byly stanovené buďto z důvodu porušování českých a evropských předpisů ke střetu zájmů, anebo z jiných důvodů. Celkové korekce byly prozatím stanovené na 285 226 785 Kč.
  • Z důvodu porušování zákona o střetu zájmů byly například napadené projekty:
  • Lovochemie, a.s. – „Inovace technologie výroby směsi pro přípravu silných hnojiv“ – evropské dotace ve výši 50 milionů Kč
  • Ethanol Energy, a.s. – „Technologie na snížení energetické náročnosti výroby Ethanol Energy, a.s.“ – evropské dotace ve výši 72 milionů Kč
  • 5 projektů Cerea, a.s. – s evropskou dotací celkem přes 13 milionů Kč
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články