Praha utajuje metropolitní plán i před zastupiteli, Piráti se odvolali

15. 12. 2015
Praha utajuje metropolitní plán i před zastupiteli, Piráti se odvolali

Mikuláš Ferjenčík, pražský zastupitel za Piráty a člen výboru pro územní rozvoj a územní plán, požádal Prahu dne 30. listopadu o návrh nového metropolitního plánu, který byl předán městu Institutem pro plánování a rozvoj (IPR).

Praha mu metropolitní plán 7. 12. odmítla poskytnout. Zastupitel hl. m. Prahy má dle zákona o hlavním městě Praze, právo na „informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, nestanoví-li zákon jinak“. S tímto právem se město při vyřizování žádosti vůbec nevypořádalo, proto máme za to, že se jedná o další z řady nezákonných rozhodnutí magistrátu a Mikuláš Ferjenčík se dnes proti tomuto rozhodnutí odvolal. V reakci na odepření informací podali Piráti totožnou žádost i na IPR.

“Je naprosto nepřijatelné, aby město před členy výboru pro územní rozvoj a územní plán tajilo, co v této oblasti vytváří. Příprava metropolitního plánu stála minimálně desítky, spíše však stovky milionů korun a to, že výsledek této práce není k dispozici ani zastupitelům je skandální, říká Mikuláš Ferjenčík”

“Jeden z důvodů, proč o jsme o návrh metropolitního plánu požádali je podezření, že IPR návrh metropolitního plánu nepřipravil v souladu s vyhláškou 500/2006 ministerstva pro místní rozvoj. Pokud se tyto obavy potvrdí, Praha pravděpodobně nestihne schválit metropolitní plán v zákonném termínu (tedy do roku 2020), uzavírá Ferjenčík.”

Piráti mají za to, že dokumenty jako je metropolitní plán by měly být průběžně zveřejňovány tak jak vznikají a konzultovány i se zástupci veřejnosti, neziskového sektoru a městských částí.

Odkazy

Žádost Pirátů, odpověď Prahy i naše odvolání naleznete zde: https://github.com/pirati-cz/KlubPraha/tree/master/spisy/2015/243-metropolitni-plan, ke stažení dokumentů slouží tlačítko Raw.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články