Portál Pražana uspěl v soutěži Egovernment The Best 2020

24. 11. 2020
Portál Pražana uspěl v soutěži Egovernment The Best 2020

V konkurenci celkem 27 projektů elektronizace veřejné správy, které byly přihlášeny do letošního ročníku soutěže Egovernment The Best 2020, zvítězil v kategorii Městské projekty Portál Pražana. Nový webový portál má usnadnit obyvatelům metropole komunikaci směrem k Magistrátu hl. m. Prahy, úřadům městských částí a městským organizacím. Portál Pražana spustilo hlavní město 1. října letošního roku.

Výsledky soutěže Egovernment The Best 2020 byly letos kvůli pandemii vyhlášeny online. Slavnostní zveřejnění výsledků se uskutečnilo večer v pondělí 23. listopadu. Portál Pražana zvítězil v kategorii Městské projekty.

„Naším cílem bylo vytvořit jedno místo, na kterém si bude občan vyřizovat své záležitosti s městem. To vše bez nutnosti návštěvy úřadu, pouze pomocí počítače nebo chytrého telefonu. Ať už jde o komunikaci s úřadem magistrátu, městskými částmi, nebo městskými společnostmi včetně zpřístupnění údajů občana z jejich informačních systémů, například stav přeplatků a nedoplatků za komunální odpad,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Portál Pražana nyní nabízí občanům možnost elektronických podání pražskému magistrátu. Jedná se například o Oznámení o konání shromáždění, Žádost o záštitu primátora, Žádost o informace dle zákona 106/1999 nebo Žádost o potvrzení platnosti nájemní smlouvy v bytě hlavního města Prahy. Rovněž je možné rezervovat si termín návštěvy úřadu online, konkrétně na odboru dopravněsprávních činností. Portál také nabízí možnost propojit profil Portálu Pražana s profilem Lítačky, kde si bude moci občan například ověřit platnost kupónu.

Na spuštění a provozu Portálu Pražana spolupracuje s magistrátním týmem městská organizace Operátor ICT, a.s. (OICT). „Ocenění si velmi vážím a už nyní můžu slíbit, že budeme služby poskytované prostřednictvím Portálu Pražana dále rozvíjet. Postupně bude docházet k rozšiřování jeho funkcionalit, další by mohly přibýt už na přelomu roku. V rámci příštího roku by také měla být připravena možnost přihlásit se do portálu pomocí internetového bankovnictví. Aktuálně se lze k Portálu Pražana přihlásit prostřednictvím datové schránky nebo vytvořením účtu v Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci – eidentita.cz,“ vysvětlil generální ředitel OICT Michal Fišer.

Uskutečnit projekt se podařilo i díky memorandu, které uzavřelo hlavní město s ministerstvem vnitra. Portál Pražana je díky tomu propojen se státním Portálem občana. OICT tak měl možnost převzít již existující zdrojové kódy a přizpůsobit je na míru hlavnímu městu. Tím se urychlil vývoj nového portálu a snížily se náklady jeho na vývoj. Podle vedení města se jedná se o relativně unikátní příklad spolupráce mezi státní správou a samosprávou, která šetří prostředky daňových poplatníků. V okamžiku zveřejnění pilotní verze dosáhly náklady na spuštění Portálu Pražana necelých 15 milionů korun. Právě možnost převzít funkcionality z Portálu občana představuje úsporu nákladů o dalších zhruba 10 až 15 milionů korun.

„Za celý realizační tým děkuji za toto ocenění, které je pro nás zároveň závazkem pro další budování Portálu Pražana a postupné zpřístupňování úřadu Pražanům. Počet dostupných služeb se bude rychle zvyšovat, stejně jako atraktivita poskytovaných služeb, a to díky synergii postupného zapojení městských částí a agend městem zřízených organizací,“ dodal ředitel Úseku vývoje a architektury OICT Michal Kraus, který má vývoj a provoz Portálu Pražana v kompetenci.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články