Hlavní město podepsalo memorandum s ministerstvem vnitra. Propojí Portál Pražana s Portálem občana

22. 07. 2020
Hlavní město podepsalo memorandum s ministerstvem vnitra. Propojí Portál Pražana s Portálem občana

Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib a ministr vnitra Jan Hamáček ve středu 22. července 2020 slavnostně podepsali Memorandum o dlouhodobé spolupráci na projektech Portál Pražana a Portál občana. Dokument si klade na cíl podpořit rozvoj funkcionalit obou portálových řešení, zvýšit vzájemnou využitelnost portálů ze strany jejich uživatelů a zastřešit zkušenosti a znalosti mezi pracovními týmy ministerstva a hlavního města. V konečném důsledku bude vzájemná spolupráce šetřit veřejné rozpočty.

Hlavní město zahájilo práce na vytvoření Portálu Pražana v roce 2019. Portál má usnadnit komunikaci občanů a podnikatelů primárně s Magistrátem hl. m. Prahy a následně i s městskými částmi a městskými organizacemi. Podepsání memoranda je dalším krokem k digitalizaci úřadu a zlepšení online služeb pro Pražany. Vývoj pro město zajišťuje společnost Operátor ICT, a.s. Pilotní verze projektu bude spuštěna v průběhu září.

„Spolupráce ministerstva vnitra a hlavního města na Portálu Pražana je výborným příkladem opravdu věcné spolupráce ve sdílení know-how ve veřejné správě bez zbytečného cirkusu. Díky vyžití kódů ministerského Portálu občana se podařilo městský Portál Pražana vytvořit mnohem rychleji a zároveň ušetřit prostředky daňových poplatníků,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

V pilotní fázi Portál Pražana nabídne občanům možnost Elektronických podání pražskému magistrátu. Půjde například o Oznámení o konání shromáždění, Žádost o záštitu primátora, Žádost o informace dle zákona 106/1999 nebo Žádost o potvrzení platnosti nájemní smlouvy v bytě hlavního města Prahy. Rovněž bude možné rezervovat si termín návštěvy úřadu online, konkrétně na odboru dopravněsprávních činností. Portál také nabídne možnost propojit profil Portálu Pražana s profilem Lítačky, kde si bude moci občan například ověřit platnost kupónu. S rozvojem dalších funkcionalit se počítá v následujících letech.

„Za dva roky jsme rozšířili množství služeb Portálu občana ze 30 na víc než 130 a propojili jsme ho s portály 60 úřadů, z toho 27 obcí. Počítáme s tím, že naše know-how a služby budeme s Prahou sdílet i v následujících letech a doufám, že další obce a úřady se k nám i na základě zkušeností z této spolupráce přidají,“ vysvětlil ministra vnitra Jan Hamáček.

V okamžiku zveřejnění pilotní verze dosáhnou náklady na její spuštění necelých 15 milionů korun. Právě možnost převzít funkcionality z Portálu občana představuje úsporu nákladů zhruba 10 až 15 milionů korun. V praxi to znamená nejen zabezpečení autentizace občana do Portálu Pražana prostřednictvím datových schránek nebo státní eIdentity (NIA), ale zejména možnost připojení na Registr obyvatel, Registr osob, portál na eGSB (státní integrační platforma, která propojuje veřejné agendové IS mezi sebou) a některé základní funkce portálu, např. dlaždice na hlavní straně Portálu občana nebo individualizovaný kalendář.

Cílem memoranda je zajištění dlouhodobé spolupráce při vytváření Portálu Pražana a při rozvoji služeb a obsahu Portálu občana. To usnadní provázání obou platforem a mimo jiné budou efektivněji využity veřejné prostředky související s bezplatným poskytnutím získaných znalostí a dokumentace Portálu občana pro potřeby Portálu Pražana.

Hlavní město se v memorandu zavázalo spolupracovat na činnostech, které zvýší vzájemnou využitelnost obou portálů. Dále také bude s ministerstvem sdílet technické, legislativní a procesní znalosti z realizace Portálu Pražana. Ministerstvo vnitra naopak kromě sdílení znalostí z projektu Portálu občana zprostředkuje metropoli součinnost při získávání technických znalostí externích společností, které pro ministerstvo zabezpečují provoz a rozvoj Portálu občana.

Memorandum bylo uzavřeno na dobu určitou, a to do 31. prosince 2022. Po dohodě může být prodlouženo písemným dodatkem.

Portál občana je bránou k elektronickým službám státu, ke které je možné se na webové stránce https://obcan.portal.gov.cz/ přihlásit mj. pomocí eObčanky či datové schránky. Dosud se ke svým elektronickým službám do portálu přihlásilo přes 230 tisíc uživatelů. Ti nejčastěji využívají možnost získat výpisy z bodového hodnocení řidiče a rejstříku trestů. Informační video o Portálu občana zde: https://www.youtube.com/watch?v=L3b7oOS1Qp8/.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články