Společnost OICT byla pověřena dalším rozvojem Portálu Pražana

Společnost OICT byla pověřena dalším rozvojem Portálu Pražana

Správu Portálu Pražana, který hlavní město spustilo na konci září loňského roku a který slouží k snazší komunikaci obyvatelů metropole směrem k Magistrátu hl. m. Prahy, úřadům městských částí a městským organizacím, bude i v letošním roce zajišťovat městská společnost Operátor ICT, a.s. (OICT). Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila rámcovou smlouvu, na základě které bude rozvoj a vývoj Portálu Pražana zajišťovat.

Společnost OICT realizovala už první čtyři etapy vývoje a spuštění pilotní verze Portálu Pražana pro veřejnost. Občanům byl představen poprvé 30. 9. 2020 na konferenci Digitalizujeme Prahu primátorem hlavního města Prahy Zdeňkem Hřibem. V listopadu potom zvítězil v konkurenci celkem 27 projektů elektronizace veřejné správy v kategorii Městské projekty soutěže Egovernment The Best 2020.

Portál Pražana umožňuje uživatelům komunikovat z jednoho místa s Magistrátem hlavního města Prahy u vybraných agend, jejichž počet bude v letošním roce dále narůstat. Aktuálně lze prostřednictvím Portálu Pražana například podat žádost o prodloužení nájmu v městském bytě, žádost o záštitu primátora, oznámení o konání shromáždění, žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo on-line rezervaci osobní návštěvy na úřadě v agendách spojených s registrem vozidel a s registrem řidičů. Občané si zde rovněž mohou zobrazit svůj profil Lítačky a zkontrolovat například platnost kupónu.

„V roce 2021 plánujeme rozšíření o další agendy magistrátu a zároveň propojení Portálu Pražana s agendami městských částí, které jsou občanům bližší. Jedná se například o řešení zón placeného stání nebo o agendu psů. V další fázi chceme zobrazovat a řešit vybrané služby městských organizací, například Dopravního podniku hl. m. Prahy, Pražských služeb nebo Technické správy komunikací. Naším cílem je poskytovat kvalitní servis pro občany a usnadnit přístup ke službám, které úřad poskytuje, bez nadbytečné byrokracie, průtahů a za použití moderních elektronických aplikací,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

V současné době nabízí Portál Pražana přihlášení pomocí datové schránky fyzické osoby a přes prostředky sdružené pod eIdentita.cz. Nově přibyla možnost přihlásit se do portálu pomocí internetového bankovnictví (tzv. „bankovní identita“).

Rámcová smlouva na vývoj a rozvoj Portálu Pražana bude platná a účinná do 31. 12. 2021 s možností automatického prodloužení. Konkrétní plnění bude probíhat na základě dílčích objednávek Magistrátu hl. m. Prahy směrem k OICT. Maximální finanční rámec plnění činí 22 milionů korun. Výše plnění bude odpovídat součtu nákladů na zajištění licencí, datová úložiště nebo nákladů na personální zajištění plnění smlouvy.

„OICT buduje Portál Pražana jako centrum digitálních služeb pro obyvatele metropole. V praxi to pro občana znamená zpřístupnění úřadu kdykoliv z pohodlí domova, usnadnění řešení životních situací a zvýšení komfortu. Pro úřad je portál příležitostí pro digitalizaci a zefektivnění své práce. Nyní jsme na začátku a počet dostupných služeb se bude rychle zvyšovat také díky postupnému zapojení městských částí a městem zřízených organizací,“ doplnil generální ředitel OICT Michal Fišer.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články