Hlavní město poskytne ukrajinským uprchlíkům bytový dům v Praze 12

Hlavní město poskytne ukrajinským uprchlíkům bytový dům v Praze 12

Pražský magistrát poskytne pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny bytový dům v Modřanech. Díky rekonstrukci, kterou uskutečnila na své náklady společnost Skanska, se podařilo v krátké době zajistit opravy a vybavení domu, kde budou moci být ubytováni lidé prchající před ruskou agresí v osmi bytech. Vhodné osoby pro ubytování, které jsou dočasně umístěny v nouzovém přístřeší, budou vybrány zástupci městské části Praha 12. Dům byl původně určen k demolici, jelikož zde v budoucnu vznikne nová komunikace propojující městskou část a Pražský okruh.

„Jedná se o objekt, který je určen k demolici z důvodu prodloužení tramvajové trati do Komořan. Jelikož byl objekt nyní prázdný a s tímto účelem, kdy realizace tramvajové trati je v horizontu cca pěti let, by městu se nevyplatila jeho rozsáhlá rekonstrukce. Velmi jsme přivítali nabídku společnosti Skanska na zprovoznění tohoto objektu, kdy nás sama společnost oslovila, a dům uvedla v rekordně krátkém čase do provozuschopného stavu, a navíc zdarma darem pro město. V naději, že současná humanitární krize snad brzy skončí, budou objekt a vybudované byty sloužit jako bydleni pro preferované profese města do doby výstavby tramvajové trati,“ řekl radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Hlavní město společně s městskou částí Praha 12 a společností Skanska zajistilo pro ukrajinské uprchlíky bytový dům, kde budou moci být ubytovány hlavně rodiny s dětmi. V budově bude k dispozici celkem osm obytných jednotek a jedna nebytová jednotka, která může sloužit jako společenské zázemí, případně jako prádelna nebo pracovna.

„Mám radost, když se k ubytování uprchlíků využívají objekty, které by jinak byly prázdné. To je přesně tento případ a děkuji všem, kdo se na tom podíleli. Podobně jsme pro ubytování uprchlíků opravili jedno vybydlené ubytovací zařízení v areálu Skloněná v Praze 9, které bylo prázdné, protože areál čeká kompletní rekonstrukce. Městské byty nadále pronajímáme potřebným Pražanům,“ popisuje radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení Adam Zábranský.

Samotnou rekonstrukci uskutečnila na své náklady společnost Skanska, která zajistila i částečné vybavení místností. Celý dům bylo přitom nezbytné vyklidit, provést zednické, instalatérské, elektroinstalační i malířské práce, položit nové podlahové krytiny a vybavit. „V krizových situacích hledáme způsoby konkrétní pomoci. Stavíme domovy pro lidi, proto jsme využili příležitost připravit dočasné bydlení pro ukrajinské rodiny. Chápali jsme urgenci situace, naši dobrovolníci tu byli denně po dobu pěti týdnů a práce tak mohly postupovat rychle. Část vybavení jsme recyklovali, použili jsme například kuchyňské linky z vysloužilé kancelářské budovy určené k demolici, zrenovovali je a instalovali v Modřanech,“ komentuje Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality.

Na rekonstrukci se podílely i další subjekty, zahradnické studio Flera například navrhlo a za pomoci dalších dobrovolníků revitalizovalo dvorek ve vnitrobloku domu. Noví obyvatelé v něm nyní mohou trávit volný čas, své místo tu našlo posezení a griloviště.

„Praha 12 si velmi cení zapojení společnosti Skanska a mnoha dobrovolníků, kteří se do realizace zapojili. To, co se podařilo za několik týdnů dotáhnout, je neskutečné, a moc si vážíme pomoci všech zúčastněných. Na úklidu prostor se přímo podíleli také uprchlíci z Ukrajiny, kteří dnes mají svůj domov v budově bývalé radnice Prahy 12, a právě část z nich se přesune do opraveného objektu,“ dodává Petr Šula, místostarosta Prahy 12.

Zbylé vybavení bytů zajistila Nábytková banka hlavního města Prahy, jednalo se hlavně o postele, matrace, židle a další nábytek pro domácnost. Po dohodě mezi městskou částí Praha 12 a pražským magistrátem bude vybírat vhodné osoby pro ubytování v tomto objektu z řad ukrajinských uprchlíků přímo městská část, kterým poskytuje dočasné nouzové přístřeší. Tento dům nebude sloužit k ubytování dlouhodobě, jelikož bude v následujících letech zdemolován z důvodu stavby nové komunikace, která propojí Prahu 12 s Pražským okruhem.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Dvě věže na Kamýku neplní požadavky stabilizovaného území
06.09.2019

Dvě věže na Kamýku neplní požadavky stabilizovaného území

Praha, 6. září 2019 – Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že projekt bytového domu „Dvou věží“ není v souladu s územním plánem, protože neplní požadavky na stabilizované území. Vyhovělo tak Radě městské části Praha 12,...