Hlavní město a Praha 12 budou spolupracovat na projektu nájemního bydlení a kulturního centra

14. 06. 2021
Hlavní město a Praha 12 budou spolupracovat na projektu nájemního bydlení a kulturního centra

Rada hlavního města Prahy v pondělí 14. 6. schválila spolupráci s městskou částí Praha 12 na společném projektu výstavby městského nájemního bydlení a multifunkčního sálu pro společenské akce. Projekt, který na pozemcích hlavního města podél ulice Písková naváže na Novou Radnici Praha 12, zahrnuje rekonstrukci a rozšíření kulturního centra MusicArt a výstavbu 45 městských nájemních bytů.

Přípravou a koordinací projektu byla pověřena Pražská developerská společnost (PDS). Předpokládá se, že po dokončení bude multifunkční sál a deset bytů spravovat Praha 12 a zbývajících 35 bytů s městskými pozemky připadnou do správy hlavnímu městu. Celkové náklady takového záměru se budou pohybovat mezi 200-250 miliony Kč, prověření možností financování takového projektu bude součástí materiálu zpracovaného PDS:

„Přípravou koncepce nové multifunkční budovy u Nové radnice Prahy 12 jsme po dohodě s městskou částí pověřili Pražskou developerskou společnost, která náš společný záměr detailně rozpracuje a navrhne optimální rozsah projektu, očekávaný rozpočet a časový harmonogram realizace. Nájemní bydlení bude zpracováno podle Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu,“ uvádí Petr Hlaváček, první náměstek primátora a radní pro oblast územního rozvoje.

„V rámci výstavby multifunkčního sálu v Praze 12 by mělo vzniknout také cca 45 bytových jednotek. Část bytů zůstane ve správě městské části Praha 12 a zbylé byty bude obsazovat Praha svými cílovými skupinami. Těším se na výstavbu nových městských bytů, kterých máme bohužel nedostatek,“ říká radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

V listopadu 2021 by měla Pražská developerská společnost představit Radě hl. m. Prahy a Radě městské části Praha 12 koncepci projektu. Po jejím schválení bude Pražská developerská společnost pověřena dalšími kroky vyhlášením architektonické soutěže a zpracováním projektové dokumentace.

„S Prahou 12 již spolupracujeme v lokalitě Nové Dvory, kde připravujeme projekt nové městské čtvrti. Výstavba multifunkčního projektu u Nové radnice v Pískové ulici bude naším společným pilotním projektem. Pokud příprava půjde standardní cestou, jeho realizace může začít do tří let.“ dodává Petr Urbánek, ředitel PDS.

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hlavního města a příprava projektů především městského nájemního bydlení. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy předáno k hospodaření cca 400 000 m2 pozemků ve vlastnictví hlavního města, na nichž se počítá s výstavbou 6 000 – 8 000 bytů v horizontu až deseti let.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Dvě věže na Kamýku neplní požadavky stabilizovaného území
06.09.2019

Dvě věže na Kamýku neplní požadavky stabilizovaného území

Praha, 6. září 2019 – Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že projekt bytového domu „Dvou věží“ není v souladu s územním plánem, protože neplní požadavky na stabilizované území. Vyhovělo tak Radě městské části Praha 12,...