Praha koupí od Českých drah rozvojové pozemky v Modřanech

26. 06. 2023
Praha koupí od Českých drah rozvojové pozemky v Modřanech

Zastupitelstvo hl. m. Prahy odhlasovalo odkup čtyř pozemků a bývalé výpravní budovy od Českých drah, které koupí za 25 milionů korun bez DPH. Jedná se o nevyužívané pozemky v blízkosti už od roku 1995 vyřazené zastávky Praha-Modřany.

„V Praze se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem vhodných pozemků, které by hlavnímu městu umožňovaly realizovat ať už městskou bytovou výstavbu či občanskou vybavenost. Proto vítám podobné akvizice. Pozemky přímo sousedí s připravovaným developmentem soukromého investora, se kterým bude naše městská firma Pražská developerská společnost jednat o možnosti přeparcelace,” říká k tomu pražský radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský.

Jeden z předmětných pozemků je přístupovou cestou a silnicí v ulici K Modřanskému nádraží. Praha také získá výpravní budovu, ve které je několik bytových jednotek, ty jsou ve velmi špatném technickém stavu a jsou dosud obývány několika nájemníky. Třetí pozemek sousedí s budovou a vede přes něj již nefunkční vlečka, která je však v majetku zmíněného investora.

Dále se jedná o dva sousedící pozemky ryze skladových ploch, které si nyní pronajímá soukromá společnost a využívá je pro sběr a třídění dřevních materiálů. Nájemní smlouva po transakci přejde na hlavní město Praha. Pokud by se vedení města rozhodlo v nájmu nepokračovat, smlouvu na dobu neurčitou lze vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Dvě věže na Kamýku neplní požadavky stabilizovaného území
06.09.2019

Dvě věže na Kamýku neplní požadavky stabilizovaného území

Praha, 6. září 2019 – Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že projekt bytového domu „Dvou věží“ není v souladu s územním plánem, protože neplní požadavky na stabilizované území. Vyhovělo tak Radě městské části Praha 12,...