Praha koupí od Českých drah rozvojové pozemky v Modřanech

26. 06. 2023
Praha koupí od Českých drah rozvojové pozemky v Modřanech

Zastupitelstvo hl. m. Prahy odhlasovalo odkup čtyř pozemků a bývalé výpravní budovy od Českých drah, které koupí za 25 milionů korun bez DPH. Jedná se o nevyužívané pozemky v blízkosti už od roku 1995 vyřazené zastávky Praha-Modřany.

„V Praze se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem vhodných pozemků, které by hlavnímu městu umožňovaly realizovat ať už městskou bytovou výstavbu či občanskou vybavenost. Proto vítám podobné akvizice. Pozemky přímo sousedí s připravovaným developmentem soukromého investora, se kterým bude naše městská firma Pražská developerská společnost jednat o možnosti přeparcelace,” říká k tomu pražský radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský.

Jeden z předmětných pozemků je přístupovou cestou a silnicí v ulici K Modřanskému nádraží. Praha také získá výpravní budovu, ve které je několik bytových jednotek, ty jsou ve velmi špatném technickém stavu a jsou dosud obývány několika nájemníky. Třetí pozemek sousedí s budovou a vede přes něj již nefunkční vlečka, která je však v majetku zmíněného investora.

Dále se jedná o dva sousedící pozemky ryze skladových ploch, které si nyní pronajímá soukromá společnost a využívá je pro sběr a třídění dřevních materiálů. Nájemní smlouva po transakci přejde na hlavní město Praha. Pokud by se vedení města rozhodlo v nájmu nepokračovat, smlouvu na dobu neurčitou lze vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články