Vyjednávání dohody TTIP

29. 10. 2015
Vyjednávání dohody TTIP

Ondřej Profant není jen členem pražského zastupitelstva, ale i členem expertního týmu Ministerstva průmyslu a obchodu k TTIP. Pojďme si shrnout, co o této dohodě víme a jak vypadá vyjednávání.

“Po zkušnostech se smlouvou ACTA jsou Piráti velice obezřetní co se týče mezinárodních smluv s USA. Je zcela neoddiskutovatelné, že USA jsou zastupovány zkušenými vyjednavači a jejich motivace a zájmy směřují čistě k zájmu jejich firem, nikoliv však přímo zájmům jejich občanů. To velmi jasně ukázali kupříkladu v otázkách neustálého narušování soukromí.” říká Ondřej Profant.

Dohoda TTIP je opravdu monstrozní. Zasahuje do velmi mnoha oblastí. Partneři dohromady generují 60 % světového HDP, 33 % celosvětového obchodu se zbožím a 42 % trhu se službami. Spojením těchto aspektů je jasné, že tato dohoda jednoznačně udá směr celosvětového trhu. Pro nesjednocený zbytek bude chtít vyrábět málokdo, tedy dohoda de facto nastaví celosvětové standardy, či přinejmenším určí směřování jejich vývoje pro několik následujících dekád.

Bohužel dle současných průzkůmů o dohodě nic neví 61% Čechů. Vzhledem k tomu, jaký dopad bude mít přijetí dohody na každého občana EU a USA, je tento údaj alarmující.

Ivan Bartoš k TTIP

Kritické oblasti vyjednávání

Zájem veřejnosti o mezinárodní dohody je přitom klíčový pro průběžné připomínkování jejich znění. Piráti se dlouhodobě snaží tlačit na větší transparenci při projednávání jednotlivých kapitol, na základě našeho otevřeného dopisu jsme byli loni přizváni do expertní skupiny ministerstva průmyslu a obchodu, v rámci které se řeší postoj ČR k TTIP a jejím již zveřejněným částem. Zatím nelze příliš vyhodnotit, jaký efekt to má, protože vyjednávání jsou dlouhá a ČR v nich rozhodně nemá dominantní slovo. Nicméně se z hlediska MPO po zkušenostech s ACTA jedná nepochybně o krok správný směrem.

Kdo lobbuje při vyjednáváních o TTIP? Kdo lobbuje za TTIP?

Podle dosavadního jednání to vypadá, že dvě velmi kontroverzní oblasti, které Piráty zajímají, GMO (geneticky modifikované plodiny) a data retention (povinné uchovávání provozních dat) by neměly být v dohodě řešeny. Evropskou komisí nově navržený koncept pro řešení arbitrážních sporů, který se pokouší o ochranu práva jednotlivých zemí na regulaci a zavádí nezávislý soudní tribunál, se také jeví jako pozitivní zpráva. Arbitráže mezi investory a státy jsou nechvalně proslulé svou uzavřeností, která má za důsledek nedůvěru vůči nezávislému průběhu řízení. Proto Ondřej Profant na schůzi expertní skupiny navrhl, že by mělo být podmínkou, aby nově ustanovený tribunál zveřejňoval rozsudky ve strojově čitelném formátu (tedy jako opendata). Tím by se celý proces arbitrážních řízení výrazně ztransparentnil.

S oficiálními pozicemi EU a ČR je vesměs možné se ztotožnit, otázkou ale zůstává, co z návrhů EK zůstane po dalších vyjednávacích kolech. Snadno se může stát, že kvůli snaze dotáhnout TTIP do konce za každou cenu dojde ke kompromisům s nedozírnými důsledky. S tím souvisí i obavy Pirátů týkající se vlivu TTIP na provoz Internetu. Ondřej Profant na schůzkách s MPO ohledně ICT služeb proto opakovaně zdůrazňoval nutnost zakotvení síťové neutrality v TTIP, který byl podpořen i dalšími odborníky a zástupci českých firem podnikajících v informačních technologiích.

Navíc v mnoha oblastech stále ještě není jasné, co v dohodě bude, třeba co se týče kryptografie a softwarových patentů. Rovněž není jisté, jestli a případně jaký bude mít TTIP dopad na pracovní standardy. Tyto a další potenciálně rizikové části dohody, na kterých není jasná shoda, jsou během vyjednávání odkládány do takzvaného T-koše. Je tedy velmi pravděpodobné, že řada problematických pasáží bude finálně zformulována až na poslední chvíli před předáním dohody ke schválení a ratifikování, což značně znesnadňuje zapracování připomínek do konečného znění.

Ondřej Profant k TTIP

Jak dál?

Důležité je si uvědomit, že tlak na obdobnou dohodu zde bude vždy. Pokud ji jedna ze stran odmítne v současné podobě, tak se do pár let vrátí v jiné. Proto považujeme za velmi důležité, aby TTIP byla pod drobnohledem, pasáže se v ní opravovaly či vyškrtávaly, ale vše se udrželo v konstruktivní rovině. Určitě chceme i nadále působit v expertním týmu. Nicméně to rozhodně není vše. Budeme se i nadále snažit dát najevo, že dohoda je velmi problematická, a poukazovat na její konkrétní části, které by byly v konfliktu s evropským právem, evropskými standardy a evropskými hodnotami.

Proto Piráti aktivně spolupracují s dalšími subjekty zejména z neziskového sektoru, se kterými koordinují protestní a informační aktivity ohledně TTIP. Podíleli jsme se na propagaci petice, která v EU získala za rok přes 3 000 000 podpisů. Jedná se o Evropskou občanskou iniciativu ustanovenou v Lisabonské smlouvě. Velmi rychle jsme sebrali požadovaný 1 000 000 podpisů. Bohužel Evropská komise se nám v zásadě vysmála. Řekla, že TTIP může něco změnit (tedy i škodit) pouze až bude ratifikována, proto je inciativa předem neopodstatněná. Dalším způsobem zdůraznění negativního postoje jsou demonstrace. V ČR se zatím žádná výrazně větší nepořádala, nicméně nedavno byla opravdu velká v Berlíně. Účast na ní se odhaduje na 150 000 lidí.

I samosprávy se podílejí na budování povědomí popř. i odporu proti TTIP. Mnoho obcí v Británii, Belgii a dalších státech vyhlásily takzvané TTIP free zones - tedy že odmítají dohodu na svém území. Samozřejmě legislativní opora takového aktu není příliš silná, nicméně tím jasně dávají najevo, že se dohody obávají. Pirátská strana by ráda přispěla ke vzniku těchto symbolických zón i v ČR, čímž by chtěla k přípravě dohody TTIP přitáhnout více pozornosti.

“Pokud nebudou poskytnuty dostatečné záruky, předložím pražskému zastupitelstvu usnesení, kterým by Praha deklarovala podporu TTIP free zones. Považuji to za důležité gesto, kterým se mohou samosprávy vyjádřit k této podstatné mezinárodní dohodě. Proto bych i rád vyzval všechny obecní zastupitele v České republice napříč politickým spektrem, aby zvážili dopady TTIP, a případně se k TTIP free zones též připojili.” dodává Ondřej Profant

Zdroje

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články