Piráti zaslali své připomínky ke Strategickému plánu Prahy

18. 03. 2016
Piráti zaslali své připomínky ke Strategickému plánu Prahy

Zastupitelský klub Pirátů zaslal Institutu plánování a rozvoje připomínky k návrhové části Strategického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. „Vadí nám časté nekonkrétní formulace, které snižují vypovídací hodnotu Strategického plánu, a chybějí nám jasně definované strategické investice spolu s upřesněním, jak je budeme realizovat. Plán obsahuje velké množství aktivit, které město může dělat, ale vzhledem k tomu, že nejsou ani zhruba vyhodnoceny po finanční stránce, nevíme, jestli si je budeme moci dovolit. Často také plán říká, čeho chceme dosáhnout, ale ne už jak, a připomíná tak volební programy,“ shrnuje negativa plánu zastupitel za Piráty Adam Zábranský, který si prostudoval celých jeho 200 stran.

„Zároveň je ale v plánu spousta návrhů, se kterými se ztotožňujeme. Za velké riziko považujeme, že se z něho stane pouhý další cár papíru, kterým se budeme chlubit například před evropskými institucemi, abychom dosáhli na dotace. Klíčová je tak realizace plánu. Institut plánování a rozvoje chce v Praze zavést projektové řízení, kdy je u jednotlivých zadání mimo jiné jasně určená zodpovědná osoba, časový harmonogram a finanční náročnost. O to se snažíme od doby nástupu do funkcí a kdyby se tento způsob řízení města podařil prosadit, jednalo by se o velký úspěch,“ pokračuje Adam Zábranský.

Piráti navrhli do Strategického plánu zařadit několik nových opatření, jako je například zavedení participativního rozpočtování na úrovni hlavního města a podpora tohoto procesu na městských částech, sdílení učebních materiálů vytvářených učiteli v pražský školách, využívání moderních výukových metod jako je třeba používání aplikace Duolingo pro výuku jazyků, zavedení svobodného software na školách či výraznější podporu otevřených dat.

„Každopádně podle nás je lepší dobré věci rovnou prostě udělat a nečekat na to, než je budeme mít napsané v nějaké strategii. Například existuje mnoho protikorupčních opatření, které Rada už mohla dávno udělat, ale asi čekají na to, než si schválí protikorupční strategii, jejíž příprava se zbytečně vleče,“ zakončuje zastupitel Adam Zábranský, který se zabývá transparencí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články