Praha chystá žádost o dotaci na kooperativní inteligentní dopravní systémy

16. 01. 2024
Praha chystá žádost o dotaci na kooperativní inteligentní dopravní systémy

Projektový záměr „Rozvoj C-ITS v Praze“ je první etapou implementace kooperativních systémů, která pokrývá studií proveditelnosti vytipované oblasti s významnou nehodovostí a současně poskytne preferenci výjezdu složek Integrovaného záchranného systému, který umožní časově zkrátit dojezd k místu zásahu od jeho nahlášení. Vytipováno bylo celkem šest lokalit.

„Dopravní problémy Prahy je třeba řešit na základě tvrdých dat, a ne populistických výkřiků. A právě využití kooperativních inteligentních dopravních systémů je jedním z kroků, který nám v této vizi pomůže. Jejich rozvoj v rámci Prahy má významný potenciál pro zvýšení plynulosti, a tedy i bezpečnost dopravy a k efektivnímu využívání dopravních dat,“ shrnul význam C-ITS náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) umožňují vozidlům komunikovat mezi sebou navzájem, s okolní infrastrukturou a ve výhledu i s dalšími účastníky dopravního provozu. Představují nástroj pro poskytování informací o silničním provozu a také pro ovlivňování proudu silničních vozidel. Jsou také výchozí platformou pro rozvoj dopravy v oblasti její automatizace.

Projektový záměr má vysokou míru pravděpodobnosti úspěšnosti získání dotace, neboť se bude ucházet o finanční podporu z obálky Operačního programu Doprava 2021–2027 (OPD3) alokovanou pro investice do telematických systémů na území hlavního města. Je také v souladu jak se Strategií udržitelné mobility hlavního města Prahy, tak s národní vizí rozvoje kooperativních systémů v ČR. Náklady na realizaci projektu by měly být hrazeny z 85 % z OPD3 a z 15 % z rozpočtu hlavního města.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články