V pilotním provozu bude možné už od poloviny dubna prokazovat totožnost v rámci aplikace eDoklady na vybraných místech po Praze

10. 04. 2024
V pilotním provozu bude možné už od poloviny dubna prokazovat totožnost v rámci aplikace eDoklady na vybraných místech po Praze

Hlavní město umožní veřejnosti prokazovat svoji totožnost v rámci aplikace eDoklady na různých místech v metropoli už od 15. dubna 2024. V pilotním provozu bude tato možnost dostupná na všech pracovištích registru řidičů, registru vozidel a na pracovištích vyřizujících dopravní přestupky nebo na dvou místech oddělení služeb veřejnosti na Nové radnici a ve Škodově paláci.

„Naším obecným cílem je učinit z Prahy funkční město s co nejvyšší kvalitou života. To by ale nešlo bez konkrétních kroků. Uspíšení termínu, kdy bude možné využívat aplikaci eDoklady, je právě jedním z takových kroků. Malým, ale pro usnadnění každodenního života důležitým,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Pražský magistrát má sloužit především občanům a naším dlouhodobým cílem je jim co nejvíce usnadňovat život při jejich kontaktu s úřadem. Proto také v případě prokazování totožnosti v rámci aplikace eDoklady nehledíme jen na termín, kdy je naší povinností tuto službu umožnit, ale v rámci pilotního provozu ji po nezbytných přípravách spouštíme již nyní,“ říká ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka.

Zákonnou povinnost umožnit prokazování totožnosti přes aplikaci eDoklady na svých pracovištích má hlavní město od 1. července 2024. Ve zkušebním provozu však pražský magistrát tuto službu umožní všem občanům už od poloviny dubna.

„Možnost využít aplikaci eDoklady zavádíme v Praze s dvou a půl měsíčním předstihem. Aplikace umožňuje mít svůj digitální občanský průkaz bezpečně uložený v mobilu a usnadňuje tak komunikaci s úřady. Je to skvělá práce Ivana Bartoše, který navíc plánuje aplikaci dále rozvíjet. Naším cílem totiž je, aby lidé nemuseli zbytečně obíhat úřady, ale měli vše na pár kliknutí online. Stejnou cestou jdeme i v případě městské hromadné dopravy, kde všem doporučuji využívat skvěle fungující aplikaci Lítačka v mobilu, s kterou se dá vše vyřešit prostřednictvím pár kliků z pohodlí domova,“ vysvětluje Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu.

„Magistrát hlavního města Prahy se zavedením této novinky s velkým dopadem na každodenní život Pražanů zařadil mezi kraje s nejrychlejší adaptací. Věřím, že podobný drajv Praha ukáže také u dalších digitalizačních novinek z resortu vicepremiéra Ivana Bartoše,“ dodává Daniel Mazur, radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací.

Dostupná bude služba v první vlně na pracovištích registru vozidel, která se nacházejí v Business Centre Vyšehrad, Bohdalec, Břevnov, Jarov a Vysočany. Dále bude k dispozici i na všech ostatních pracovištích odboru dopravněsprávních činností v Business Centre Vyšehrad, tj. na pracovišti registru řidičů a ve všech kancelářích, kde se vyřizují dopravní přestupky.

Prokazování totožnosti přes aplikaci eDoklady bude možné také na přepážkách oddělení služeb veřejnosti na Nové radnici a ve Škodově paláci. Zde bude možné eDoklady využívat pro agendy ověřování, Czech POINT a evidence vozidel taxislužby.

Další pracoviště Magistrátu hl. m. Prahy, ale i Městské policie Praha, budou následně přibývat, a to tak, aby nejpozději k 30. červnu 2024 byla možnost prokázat totožnost pomocí aplikace eDoklady při jakémkoliv jednání na pražském magistrátu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články