Regulace či zákaz heren?

08. 10. 2014
Regulace či zákaz heren?

O omezení heren a kasin by podle Pirátů měli rozhodovat občané jednotlivých městských částí v referendech (Piráti některá referenda iniciují a podporují). Úplný zákaz heren však dle našeho názoru není řešením gamblerství. Lidé si najdou způsob, jak ho obejít, třeba budou sázet na Internetu nebo se herny budou přesouvat do šedé zóny, stejně jako v ní jsou dnes veřejné domy a drogoví dealeři.

Podle Pirátů má každý dospělý člověk právo sázet svoje peníze na co chce. Řešením není zákaz, ale účinná regulace, aby herny nesly negativní externality svého podnikání. Jde například o následující způsoby regulace (některé z nich vyžadují doplnění zákona, které bychom v zastupitelstvu hl. m. Prahy iniciovali):

  • V případě manželství se vyžaduje souhlas druhého manžela, pokud jde o podstatné částky, jinak by měl provozovatel vsazené peníze vrátit.
  • Herny nemají mít žádnou veřejnou reklamu po městě a aby jejich podniky nehyzdily centrum města blikajícími a agresivními poutači. Reklama by se měla omezit např. na specializované katalogy a strohý textový vývěsní štít.
  • Příkladem zahrnutí externality je skutečnost, že herny by měly ručit za újmu způsobenou osobami, které hernu v noci opouští, většinou opilí muži v sociálně špatné situaci, kteří právě přišli o peníze. Např. já jsem byl jednou v noci přepaden skupinkou lidí opouštějících hernu, kolem zavírací doby, nicméně tyto osoby policie nedohledala - je špatné, že herna dostává zisk, ale nese minimum nákladů.
  • Herny nemají být v blízkosti škol, nemocnic a úřadů, byly zavřené v obvyklou pracovní dobu a měly by zavírací dobu, aby i hráči měli dostatek spánku.
  • Městské části lépe znají své poměry a mohou tak herny zakázat úplně nebo stanovit přísnější podmínky na otvírací dobu. Hl. m. Praha by tento názor městských částí mělo respektovat a prosadit do obecně závazné vyhlášky.
  • Videoterminály a proherní přístroje nesmí umožňovat prohrávat příliš velké částky. Skutečnost o finanční prodělečnosti her by měla být napsaná přímo na čelní straně automatu na první pohled jasně a měla by tam být vyčíslená statistická míra prodělečnosti.

Obecně nejsme přesvědčeni o tom, že by úplný zákaz heren byl řešením problémů spojených s hazardem, jak to propaguje např. Strana zelených. Zkušenost s alkoholovou prohibicí, válkou proti drogám, zákazem prostituce a dalšími absolutními zákazy není dobrá. Cítíme v tom spíše populistickou snahu voliče zaujmout v předvolební kampani. Na druhou stranu nám ani nevadí, pokud se městské části rozhodnou hazard na svém území zakázat nebo silně regulovat a tuto jejich vůli chceme prosazovat (městské části nemohou samostatně vydávat obecně závazné vyhlášky).

Celkově vzato vycházíme z liberální filosofie opírající se navíc o ekonomickou zkušenost, že zákaz by měl být až posledním prostředkem. Vytlačuje totiž služby uspokojující reálnou společenskou potřebu do šedé zóny a je neefektivní. Na druhou stranu kvůli společenským důsledkům heren je třeba, aby byla tato oblast intenzivně regulována a zdaněna. Stejný přístup máme i k dalším rizikovým jevům jako je spotřeba alkoholu a drog, sociální vyloučení a prostituce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články