Praha se brání proti pokutě od ÚOHS za historickou protihazardní vyhlášku, podá správní žalobu

24. 07. 2023
Praha se brání proti pokutě od ÚOHS za historickou protihazardní vyhlášku, podá správní žalobu

Hlavní město se bude soudně bránit proti pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterou dostalo v souvislosti s historickou protihazardní vyhláškou z let 2012 až 2018. Zaplatit musí přes 2,5 milionu korun. Ke Krajskému soudu v Brně podá Praha proti rozhodnutí ÚOHS správní žalobu.

Pokutu ve výši 2 679 000 Kč uložil ÚOHS hlavnímu městu v říjnu roku 2022 za to, že v období od 1. prosince 2012 do 20. prosince 2018 uplatňovalo na svém území regulaci umožňující provozování hazardních her pouze na určitých místech a ve vymezeném čase. Praha proti tomuto rozhodnutí úřadu okamžitě podala rozklad, její námitky však byly letos v květnu předsedou ÚOHS zamítnuty a uložení pokuty je tedy pravomocné. Praha ji musí zaplatit do konce července. Město se nyní bude bránit soudně, pražská rada navrhla podání správní žaloby proti Rozhodnutí o rozkladu ke Krajskému soudu v Brně.

„Chceme uhájit právo městských částí určit si, že na jejich území nebude hazard povolen vůbec. Praha v oblasti hazardu ctí princip subsidiarity, který ÚOHS zpochybňuje. Ve vyhlášce, za kterou Praha dostala pokutu, byla určena konkrétní místa na území Prahy, kde může být provozován hazard. Tento přístup jsme v minulém volebním období přehodnotili a dnes je na území Prahy povolena živá hra, kromě území městských částí, které zvolily přístup „nulové tolerance“ hazardu. Myslíme si, že máme šanci u soudu uspět, a to i kvůli rozhodovací praxi Ústavního soudu ČR a Ministerstva vnitra ČR, která je odlišná od ÚOHS,” říká radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský.

Pokutu město uhradí z příjmů z hazardu. „Tuto, již několikátou pokutu uhradit musíme, i když se pokusíme odvoláním dosáhnout zrušení. Necelé tři miliony pokuty bohužel sníží částku k rozdělení výnosů z hazardu,“ doplňuje souvislosti Zdeněk Kovářík, radní pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Regulace či zákaz heren?
08.10.2014

Regulace či zákaz heren?

O omezení heren a kasin by podle Pirátů měli rozhodovat občané jednotlivých městských částí v referendech (Piráti některá referenda iniciují a podporují). Úplný zákaz heren však dle našeho názoru není řešením gamblerství. Lidé si najdou...