Regulujme herny, ale na základě relevantních faktů

18. 06. 2015
Regulujme herny, ale na základě relevantních faktů

Osmé zasedání pražského zastupitelstva dne 18. června 2015 se věnovalo především regulaci herního průmyslu, nicméně řeč přišla i na spoustu dalších témat.

Pražská koalice odmítla jmenovité hlasování Rady

Piráti dnes navrhli, aby zastupitelstvo hlavního města Prahy vyzvalo Radu hlavního města Prahy ke jmenovitému hlasování. Rada hl. m. Prahy hlasuje utajeně, nikdo nenese konkrétní odpovědnost za přijaté návrhy. Je tomu tak přes to, že Rada v minulosti zakoupila hlasovací zařízení umožnující jmenovité hlasování za stovky tisíc korun.

Zastupitel Pirátů Jakub Michálek to kritizuje a vyslovuje podivení: “Koaliční strany slibovaly ve volbách transparenci a odpovědnost, teď ani nejsou ochotny napsat, kdo jak hlasoval. Rada od začátku své vlády nepředstavila ani jedno protikorupční opatření.”

Zastupitelstvo si vyhradilo rozhodnutí o Škodově paláci, obecná pravidla ovšem neschválilo

Zastupitelstvo hlavního města Prahy si vyhradilo rozhodování o nájmech a pachtech nad 10 milionů Kč ročně. Návrh předložila Rada na základě iniciativy Pirátů, kteří požadovali vyhrazení všech rozhodnutí o závazcích nad 50 milionů Kč na třech předchozích zasedáních.

“Pozitivní je, že o případném pronájmu, nebo změně podmínek pronájmu Škodova paláce bude v budoucnu rozhodovat celé zastupitelstvo Prahy a nehrozí, že toto rozhodnutí udělá v potají samotná Rada města. Na druhou stranu považujeme za neštastné, že koalice odmítla, aby si zastupitelstvo vyhradilo závazky nad 50 milionů obecně. Nákup závodu, rozhodčí řízení a další zákonné výjimky tak zůstávají v kompetenci Rady, která navíc nehlasuje jmenovitě,” říká předseda zastupitelského klubu Pirátů Jakub Michálek.

Piráti dostanou audit ohledně poměrů v dopravním podniku

Jakub Michálek interpeloval náměstka Dolínka ohledně toho, že bývalý ekonomický ředitel dopravního podniku Martin Horák podle médií dával drahé dárky šéfce Uřadu vlády Jany Nagyové. Informace jsou v usnesení o zahájení trestního stíhání, pan Horák je popírá. Nagyová od něj měla dostat šperky v hodnotě přes půl milionu korun. Radní Dolínek přislíbil, že dodá informace o odměňování vedení dopravního podniku a prošetří rozhodnutí, na kterých se pan Horák podílel. Michálek také kritizoval, že město odmítá Pirátům vydat kopii auditu dopravního podniku od Václava Lásky, což náměstek Dolínek označil za nezákonné, a dále poukázal na to, že magistrát stále porušuje zákon o svobodném přístupu k informacím o odměnách.

Další zdržování registru smluv: ČSSD nechce schválit východiska pro lepší zveřejnování smluv

Zastupitel Adam Zábranský interpeloval primátorku Krnáčovou a náměstky Dolínka (ČSSD) a Stropnického (Zelení), proč dosud nebyl schválen návrh na lepší zveřejňování smluv. Návrh předložili Piráti na zastupitelstvu před více než půl rokem, koalice ho opakovaně odložila s tím, že nechává zpracovávat analýzy. Zatímco primátorka Krnáčová a náměstek Stropnický návrhu vyslovili podporu, náměstek Dolínek uvedl, že je proti schválení východisek pro zveřejňování smluv a chce, aby je Rada vzala jen na vědomí. Náměstek Dolínek to zdůvodnil tím, že se na zveřejňování smluv musí připravit školy a domovy důchodců a nechce schválit něco, co nebylo dostatečně zanalyzováno.

“Piráti rozhodně nesouhlasí s tím, aby Rada po půl roce příprav a analýz vzala snahu o lepší zveřejňování smluv jen na vědomí. Je to úplně stejné odkládání, jako předvádí vládní koalice v Poslanecké sněmovně,” uvádí zastupitel Adam Zábranský. “Jestliže návrh Rada nakonec pouze vezme na vědomí, nebudou nijak závazná. To mohli udělat už před půl rokem a dnes by mohli mít analýz, kolik chtějí,” dodává.

Piráti žádají regulaci hazardu na základě faktů a zkušeností městských částí

Piráti prosazují politiku založenou na faktech, a to i ožehavých otázek jako jsou rizikové jevy hazardu, prostituce a psychotropních látek. Již před volbami jsme vyjádřili pochybnosti o tom, zda je tzv. nulová tolerance vhodným řešením. Je rozhodně třeba tvrdě regulovat herny a kasina. Ponechána by měla být kasína pro bohaté cizince a kvalitní herny, které nevytvářejí sociální problémy, neparazitují na sociálně slabých gamblerech a naopak se v nich lidé mohou bavit a přinášejí peníze do rozpočtu města.

Hazardní lobby tvrdí, že policie nepostupuje proti nelegálním hernám v Praze. S černými hernami jsme se totiž v řadě případů setkali, přitom policie nezvládá všechny potírat. Piráti rozhodně považují za vhodné, aby Magistrát vyhodnotil reálný dopad politiky nulové tolerance, aby usnesení zastupitelstva o rušení heren vycházela z tvrdých a přesvědčivých dat.

“Zdůraznujeme, že v loterijní vyhlášce by město mělo vycházet z odůvodněných požadavků městských částí. Koalice však nyní navrhuje usnesení, k němuž nepřikládá žádné relevantní podklady pro posouzení nelegálního hazardu a požadavky městských částí nerespektuje, např. v jednom případě navrhuje zakázat kasína na Praze 8, s čímž tato městská část nesouhlasila, a naopak podivně ponechává jednu hernu na Praze 11, která městské části vadí (policie uvádí, že kriminalita je u sousedního obchodního domu Billa). Navrhneme, aby se tyto vady napravily,” říká zastupitel Pirátů Adam Zábranský.

Piráti protestovali proti data retention

Vláda ČR už rok nekoná a nenavrhla novelu zákona o elektronických komunikacích, přestože Soudní dvůr EU v dubnu 2014 shledal, že plošné sledování občanů EU je v rozporu s právem na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů, které jsou garantovány Listinou základních práv EU. Navrhujeme proto zrušit plošné sledování občanů (data retention) z iniciativy hlavního města Prahy. Podle zákona o elektronických komunikacích se nyní sledují naprosto všichni uživatelé mobilních telefonů a internetu, poskytovatel připojení ukládá, kde se mobily nacházejí anebo s kým člověk komunikuje.

Jakub Michálek, předseda zastupitelského klubu Pirátů, říká: “Jsme si vědomi toho, že zastupitelstvo hlavního města Prahy většinou navrhuje zákony, které se Prahy týkají přímo. Nicméně tento zákon navazuje na rozhodnutí Ustavního soudu a Soudního dvora EU, které rozhodnutí o ukládání údajů prohlásily zaprotiústavní. Jsme přesvědčeni, že ve chvíli, kdy vláda zcela evidentně nekoná a Bezpečnostní rada státu dokonce navrhuje zpřísnění data retention, je na místě využít všechny prostředky, které nám legislativa nabízí a zákonodárná iniciativa hlavního města Prahy je jedním z nich. Plošné sledování občanů je potřeba zrušit.”

Podporujeme veřejné projednání stavebních předpisů

Piráti se ztotožnují s požadavky občanů Prahy na veřejné projednání pražských stavebních předpisů. “Považuji za nešťastné, že Matěj Stropnický stáhl z projednání svůj vlastní návrh na veřejné projednání pražských stavebních předpisů. Vítám alespon veřejný příslib, že toto projednání proběhne,” říká zastupitel Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Regulace či zákaz heren?
08.10.2014

Regulace či zákaz heren?

O omezení heren a kasin by podle Pirátů měli rozhodovat občané jednotlivých městských částí v referendech (Piráti některá referenda iniciují a podporují). Úplný zákaz heren však dle našeho názoru není řešením gamblerství. Lidé si najdou...