Zrušit kasino a nechat problémovou hernu? Piráti jsou proti

22. 06. 2015
Zrušit kasino a nechat problémovou hernu? Piráti jsou proti

Pražská koalice na červnovém zastupitelstvu předložila návrh loterijní vyhlášky, který měl vymazat některá místa pro provozování loterií. Z iniciativy Zelených má pražská koalice v programovém prohlášení postupné zavádění tzv. nulové tolerance vůči hernám.

Na červnovém zastupitelstvu ovšem nebyl předložen návrh na nulovou toleranci, pouze padlo seškrtání některých heren a kasin. Onen návrh ale nebyl dobře připraven. Piráti souhlasili (jako všechny strany kromě Trojkoalice) s jeho odložením na září, a to z následujících důvodů:

  • Nesmyslné rušení luxusních kasin. Návrh předpokládal, že by se musela zrušit luxusní kasina pro zahraniční klientelu. Mezi takové patří například casino v hotelu Hilton na Praze 8 (jeho představitelé se na zastupitelstvu proti zrušení ohrazovali). Nemohly by se tam pořádat pokerové turnaje a Praha by přišla o významný zdroj příjmů od zahraniční klientely. Je zjevné, že kasino Hilton není žádnou ždímačkou chuďasů, jak bývá zdůvodňován zákaz heren. Ostatně městská část Praha 8 také požadovala zrušení automatů a ne kasin. Koalice navrhla zrušení kasin navzdory tomu, že od počátku avizovala, že se prohibice nebude na kasina vztahovat. Koalice odmítla náš návrh nerušit kasino v Hiltonu. Petra Kolínská (SZ) naopak trvala na tom, že kasino musí být z vyhlášky vyškrtnuto a že během dlouhého procesu rušení ministerstvem financí bude přijata nová vyhláška, která tuto chybu napraví.

  • Nedostatečné řešení problematiky černých heren. Piráti prosazují především účinnou regulaci hazardu, nikoliv aby byly rušeny herny jen na papíře a ty v ulicích dál fungovaly za tolerance policie. Rušení legálních heren se dnes jmenuje „nulová tolerance“, ale ve skutečnosti jde o prohibici (zákaz). Tolerance spočívá v něčem úplně jiném, a to že město toleruje nelegální herny, se kterými se lze v pražských ulicích setkat. Zde se bohužel nulová tolerance neuplatňuje, ačkoliv pro účinnou regulaci hazardu je to zcela klíčové. Světlými výjimkami jsou razie posledních dnů na Praze 3, kde je dnes pomalu každý druhý dům hernou nebo zastavárnou. Proto jsme žádali, aby zastupitelstvo nechalo vypracovat analýzu, ale Zelení návrh odmítli podpořit, pouze ústně slíbili, že něco takového předloží.

  • Hernu necháme, problémy způsobuje sousední Billa. Druhým případem, kdy pražská koalice popřela tezi, že bude respektovat přání městských částí, bylo ponechání herny na Praze 11. Starosta Štyler na místě upozornil, že městská část Praha 11 žádala o zrušení herny, která je v domě patřící podle něho osobám napojeným na Ivo Rittiga. Ačkoliv městská část navrhla zrušení této herny, koalice ji zrušit odmítla. Stalo se tak s odkazem na odůvodnění policie, že místní kriminálníci se nescházejí před hernou, ale před sousedním supermarketem Billa.

Pražští Piráti již před volbami vydali stanovisko, že nejsou přesvědčeni o efektivnosti nulové tolerance. Nejde však pro nás o tak zásadní téma jako u Zelených. (My se snažíme hlavně o otevřený magistrát a průhledné hospodaření, v ostatních oblastech se snažíme soustředit dostupná fakta a rozhodovat se tak, jak nejlépe umíme.) Zmíněný návrh k hazardu jsme chtěli podpořit, pokud by koalice přistoupila na naše návrhy a odstranila zásadní vady, které vytýkaly všechny ostatní strany. Vady nechtěli opravit na místě ani do druhého dne, jak jsme navrhovali, takže opravdu nezbylo nic jiného než návrh odložit.

Nicméně Strana zelených trvala na projednání zjevně špatně připravené regulace loterií. Spoléhala na to, že to koalice prosadí jako svůj návrh. Po jeho odložení nicméně vydala tiskovou zprávu, že všichni ostatní hájí zájmy hazardu. My jsme Zeleným vyšli vstříc, ale nikdo po nás nemůže chtít, abychom hlasovali pro návrhy, které jsou tak špatné, že je neprotlačí ani koaliční buldozer.

PS: Místo toho, aby Strana zelených teď brečela o tom, že hazardní lobby má tři měsíce na zachování heren, by si měli sednout do kanclu, opravit ty vady, projednat to s ostatními kluby a svolat mimořádné zasedání. Za Piráty jsme ochotni si na to udělat čas. Předně bych však byl rád, kdyby se Zelení zamysleli nad tím, jak můžou ze své role koaliční strany zlepšit kultivovanost pražské politiky, aby na zastupitelstvu měla opozici reálnou šanci ovlivnit program, aby na něj šla kontroverzní rozhodnutí lépe projednaná a více konsensuální.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Regulace či zákaz heren?
08.10.2014

Regulace či zákaz heren?

O omezení heren a kasin by podle Pirátů měli rozhodovat občané jednotlivých městských částí v referendech (Piráti některá referenda iniciují a podporují). Úplný zákaz heren však dle našeho názoru není řešením gamblerství. Lidé si najdou...