Horáková: Regulaci sexbyznysu chci prosazovat i nadále, zrušení Úmluvy je nutností

02. 07. 2020
Horáková: Regulaci sexbyznysu chci prosazovat i nadále, zrušení Úmluvy je nutností

Na 18. jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 2. 7. 2020, jsem žádala zastupitele o zařazení svého tisku o vypovězení Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob (dále jen Úmluva) do programu.

Na zasedání zastupitelstva jsem šla s tím, že se může s ohledem na vysoký počet bodů v programu stát, že se můj bod nezařadí. Materiál jsem chtěla předložit již v loňském roce, výbor legislativy ho schválil 7. 5. 2019. Ráda bych nyní připomněla hlavní důvody pro zrušení Úmluvy:

 • Úmluva zavazuje smluvní státy ke změně či zrušení každého platného zákona, nařízení nebo administrativního postupu.
 • Úmluvou se státy zavazují trestat jednání bezprostředně související s prostitucí a obchodem s lidmi.
 • Úmluva popírá nejen prostituci nucenou, ale i prostituci dobrovolnou, která se v řadě států naopak připouští prostřednictvím pravidel, která poskytování těchto služeb regulují.
 • Úmluva zavazuje smluvní státy k přijetí opatření směřujících k vymýcení prostituce a obchodování s lidmi.

Co by naopak přinesl návrh legalizace?

Legislativní úprava poskytování sexuálních služeb by vedla k jejich uznání jako poskytované služby. Pracovníci a pracovnice v sexbyznysu by se tak mohli snadněji dovolat pomoci například ve chvíli, kdy za svou práci nedostanou zaplaceno nebo kdyby zákazníci požadovali jiné než předem domluvené služby. Případů, kdy zákazníci za službu nezaplatí nebo mají dojem, že si můžou dovolit cokoliv, je mnoho. Za současné situace se ale lidé živící se placenými sexuálními službami nemají kam obrátit a dovolat se svých práv. Mnou navrhovaná legislativní úprava by navíc mohla mít vliv i na následující oblasti:

 1. Zlepšení přístupu sexuálních pracovnic a pracovníků k sociálním a zdravotním službám
 2. Posílení jejich postavení v sexbyznysu
 3. Zlepšení pracovních podmínek
 4. Snížení stigmatizace
 5. Zlepšení vztahů s institucemi (policie, nemocnice)
 6. Ochrana zdraví
 7. Možnosti lépe se bránit násilné činnosti a vymáhat svá práva
 8. Ochrana veřejného pořádku

I článek publikovaný na serveru Novinky.cz poukazuje na to, že názory některých kolegů z řad koalice jsou mnohdy liché, místy absurdní a zakládají si pouze na osobních dojmech, nikoliv na faktech. Sex a sexuální potřeby patří dle Maslowovy pyramidy potřeb mezi základní lidské potřeby a jejich uspokojování by ve společnosti mělo být běžné. Dnešní doba nutí mladé lidi k větší samostatnosti, k rychlejšímu odchodu z domova a také navazování vztahů je obtížnější, než tomu bylo například v 90. letech.

Do budoucna je nutné počítat s tím, že sexbyznys bude podobně jako pornografický průmysl legální. Nevidím sebemenší důvod, proč by neměli danit dámy a pánové, kteří vykonávají sexuální práci na privátech či v nočních klubech. Požadujeme zároveň, aby stát zdanil i majitele těchto podniků, kterých jsou v Praze stovky.

Zrušení Úmluvy zůstává i nadále mým tématem, které bych do budoucna chtěla prosazovat i v Poslanecké sněmovně. Věřím, že se současné pražské koalici co nejdříve podaří udělat první krok k legalizaci, tedy vypovězení Úmluvy.

Závěrem bych ráda poděkovala kolegům, kteří hlasovali pro zařazení mého tisku do programu jednání zastupitelstva, jmenovitě všem Pirátům a Martinu Sedekemu (ODS), Ondřeji Martanovi (ODS), Zdeňkovi Zajíčkovi (ODS), Václavu Bílkovi (ANO), Radku Lackovi (ANO), Lubomíru Brožovi (ANO), Radomíru Nepilovi (ANO) a Patriku Nacherovi (ANO).

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články