Piráti usilují o regulaci poskytování sexuálních služeb v Praze

04. 06. 2020
Piráti usilují o regulaci poskytování sexuálních služeb v Praze

Praha, 4. června 2020 – Na červnovém řádném zastupitelstvu hl. m. Prahy budou Piráti žádat zastupitele o podporu materiálu, který vyzývá Poslaneckou sněmovnu ČR o zrušení Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Bez zrušení této úmluvy nemůže Česká republika začít legislativně řešit toto téma a regulovat prostituci na území Prahy. Toto legislativní vakuum způsobuje prostor pro nekalá jednání a nezákonné praktiky. Pirátská strana v PSP ČR dlouhodobě usiluje o předložení zákona o regulaci práce v sexuálních službách.

„Největší klub v Praze zaměřený na poskytování těchto služeb má roční návštěvnost vyšší než zámek Konopiště. Stát se ale stále tváří, že se nic z toho neděje. Představa, že je možné toto nejstarší řemeslo vymýtit, je naprosto zcestná. Je třeba přestat před tímto tématem zavírat oči a vzít v potaz to, že sexuální služby neposkytují jen ženy, ale i muži,“ dodává primátor Zdeněk Hřib. V Česku se prací v sexuálních službách živí zhruba 13 až 25 tisíc osob.

Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob zásadně potírá nejen prostituci nucenou, ale i prostituci nenucenou, která se v řadě států naopak připouští prostřednictvím pravidel, která poskytování těchto služeb regulují. Naopak, výhodou legislativních úprav je potlačování negativních jevů souvisejících s výkonem těchto služeb a daleko lepší vymahatelnost práva, ale také identifikace obětí. Piráti již navrhli a podpořili několik zákonů, které řeší sociální faktory prostituce, například exekuce, sociální bydlení či zálohované výživné.

„Nechci, aby dál tyto osoby žily v ohrožující ilegalitě, protože z obav o své soukromí nebo životy nehlásí trestnou činnost, jež je na nich páchána. Domnívám se, že pokud by došlo k legalizaci toho povolání, řadili by se k osobám OSVČ a měli by tak nárok na podporu od státu, např. ošetřovné, které zaměstnanci také náleží z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo školské nebo dětské zařízení uzavřeno. Většina osob, které poskytují sexuální placené služby, jsou matky s dvěma dětmi právě ve věku do 10 let,“ dodává Eva Horáková, předsedkyně výboru pro sociální politiku.

„Nedávný nouzový stav ukázal, jak některá povolání, jež nejsou řádně legislativně ukotvena, mají velký problém. Týká se to právě práce v sexuálních službách. Tu totiž aktuálně není možné vykonávat na smlouvu ani živnostenský list. Většina těchto žen a mužů pak není z pracovního hlediska řádně chráněna a mnohdy se stane, že nedostanou zaplaceno od majitelů klubů, manažerů ani od klientů. Je pro ně obtížnější mít zdravotní či sociální pojištění a důchod, nedosáhnou na úvěr ani hypotéku a žijí v šedé zóně ekonomiky,“ říká Vít Šimral radní pro oblast školství, sportu, podporu podnikání a volného času.

V minulých letech zákonodárce vesměs zajímal jenom dopad na státní kasu, veřejný pořádek a ochrana mužů, kteří využívají sexuálních služeb. Je potřeba se ale zajímat i o ochranu samotných pracovnic a pracovníků před násilím a nemocemi, zajištění jejich pracovněprávních vztahů, zmenšení stigmatu a zlepšení životních podmínek osob pracujících v sexbyznysu. Jako řešení se nabízí diskuze a následné legislativní ukotvení této profese.

„Tato neetická úmluva byla uzavřena mezi zeměmi socialistického tábora v padesátých letech a svým obsahem odpovídá době svého vzniku – lže nám a my lžeme s tou dobou. Nikdy ani řádek v ní neplatil. Po konzultaci s právníkem jsem zjistil, že pokud chceme změnit jejich zcela bezprávnou existenci s absolutní absencí jakéhokoliv sociálního zabezpečení: pojištění, důchod, zdravotní péče ale také daňovou povinnost, je nutné “Úmluvu” zákonem zrušit. Toto jsem navrhoval už v období, kdy jsem byl primátorem Prahy, proto velmi vítám aktivitu Pirátů, že se chtějí touto problematikou legislativně zabývat. Moji podporu budou mít,“ dodává zastupitel Bohuslav Svoboda (ODS).

„Myslím, že je v 21. století i nadále nepřijatelné, abychom se tvářili, že prostituce neexistuje, chodili jsme kolem ní, akceptovali tento stav, cudně o ní mlčeli, ale přitom tyto osoby byly i nadále oficiálně mimo systém, v ilegálním postavení, porušující zákony. Tato disproporce je za mě pokrytecká. Zrušení několik desítek let staré Úmluvy je prvním krokem k legitimizaci a v důsledku pak větší ochraně z hlediska zejména bezpečnosti a zdravotního stavu,” doplnil poslanec PSP ČR a zastupitel Patrik Nacher (ANO).

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články