Praha poslala do připomínkového řízení změnu Statutu hl. m. Prahy, která by omezila privatizace bytů ve správě městských částí

13. 04. 2022
Praha poslala do připomínkového řízení změnu Statutu hl. m. Prahy, která by omezila privatizace bytů ve správě městských částí

Hlavní město připravilo změnu Statutu hl. m. Prahy, která reaguje na přijatou Strategii rozvoje bydlení. Jedná se o dokument, který loni v dubnu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy a deklarovalo v něm zájem zamezit další privatizaci obecního bytového fondu. Změna Statutu je nyní v připomínkovém řízení, ve kterém se budou vyjadřovat městské části.

„Naše koalice v programovém prohlášení deklarovala, že nebude podporovat privatizaci městských bytů. Městských bytů je nedostatek, jejich prodejem město a městské části ztrácí možnost realizovat bytovou politiku a poskytovat dostupné bydlení například učitelům, zdravotním sestrám, strážníkům, seniorům či rodinám v nouzi. Na celoměstské úrovni jsme privatizaci ukončili, ale v některých městských částech pokračuje dál,“ shrnuje motivaci pro přípravu změny Statutu pražský radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Připravená změna Statutu spočívá v tom, že příjmy z prodeje bytů ve správě městských částí by putovaly do Fondu rozvoje dostupného bydlení hl. m. Prahy (FRDB), kde by byly rezervovány na investiční projekty dané městské části v bytové oblasti s cílem nesnižovat počet obecních bytů. Na celoměstské úrovni tento systém funguje od minulého volebního období, kdy příjmy z privatizace městských bytů nesvěřených městským částem začaly plynout právě do nově vzniklého FRDB.

Mezi lety 2019 a 2021 městské části prodaly celkem zhruba 1 500 bytů. Některé městské části je prodávají v aukcích za nejvyšší cenu, jiné privatizují byty nájemníkům s velkými slevami oproti tržní ceně.

„Privatizace bytů je nešťastná z několika důvodů. Kromě ztráty možnosti realizovat bytovou politiku a poskytovat bydlení občanům za dostupné ceny je potřeba zmínit, že městské části se zbavují majetku, jehož hodnota neustále roste. Některé městské části jsou na prodeji bytů finančně závislé a výnosy věnují na své provozní či investiční potřeby v jiných oblastech. Tento zdroj příjmů je ale pouze dočasný a brzy vyschne. Potom městská část skončí bez bytů i bez zdroje příjmů z prodejů, jako už se to několika městským částem stalo. Tomu bychom se chtěli vyhnout. Počítám také s tím, že v připomínkovém řízení vyjádří městské části své obavy právě z výpadku příjmů, které by změna Statutu přinesla. Je mi jasné, že další projednávání změny Statutu je závislé na tom, že tuto ekonomickou stránku věci vyřešíme,” vysvětluje radní Adam Zábranský.

„Pokud už městská část nějaké byty prodá, pak je potřeba zajistit, aby se tak stalo za standardních podmínek s péčí řádného hospodáře a takto získané prostředky se vracely zpátky do rozvoje bytového fondu. Zahraniční zkušenosti z evropských měst ukazují, že dostatek městských nájemních bytů je jednou z brzd překotného růstu nákladů na bydlení,“ doplňuje Pavel Zelenka, předseda výboru pro bydlení Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články