Příští rok půjde na sportovní granty o 35 milionů víc. Kvůli rostoucím cenám energií

Příští rok půjde na sportovní granty o 35 milionů víc. Kvůli rostoucím cenám energií

Pražští radní v pondělí 31. října schválili návrh na vyhlášení Programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2023. I nadále je jeho hlavním cílem zlepšování podmínek pro rozvoj pražského sportu. Předpokládaná výše finančních prostředků je stanovena na 388 milionů korun. S ohledem na rostoucí ceny energií je oproti loňsku navýšen objem finančních prostředků alokovaných na provoz sportovišť o 35 milionů korun.

„Od roku 2020 jsme program podpory sportu nastavili tak, aby byl transparentní a férový. Nový způsob rozdělování sportovních dotací se osvědčil a sportovní veřejnost v Praze jej oceňuje. Většina pražských sportovních svazů si může sama spočítat, na jakou částku budou mít v grantovém řízení na další roky nárok. S ohledem na rostoucí ceny energií a ve snaze minimalizovat ekonomické dopady provozovatelů pražských sportovních zařízení jsme oproti loňsku navýšili objem finančních prostředků alokovaných na provoz sportovišť o 35 milionů korun,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Program je vyhlášen hned v několika oblastech: Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže, Investice do sportovního zařízení, Provoz sportovního zařízení, Sportovní akce, Sport pro všechny, Sportovní činnost handicapovaných a Stroje a sportovní potřeby.

„Základním kritériem pro rozdělování grantů zůstává velikost sportující mládežnické základny tak, abychom odpovídajícím způsobem podpořili jak velké, tak malé sporty. Podmínkou pro úspěšné žadatele o podporu sportovních akcí je, aby nastavili stejně vysoké prize money a odměnu za účast pro muže a ženy,” doplnil radní Vít Šimral.

Celkový objem schválených peněžních prostředků vyčleněných na financování programu bude stanoven v rámci schváleného rozpočtu hlavního města pro rok 2023. Lhůta pro podání grantové žádosti je od 1. do 19. prosince 2022.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články